Er wordt veel gebouwd in de Zaanstreek, en nog veel meer gepland. In de rubriek In de Steigers gaan we die plannen bijhouden.

Deze week nieuw: Kraaien-terrein, ZMC, Lidl, Molenmuseum, Kalverpolder/AZ, Asielzoekerscentrum, Warmtenet in Zaandam-Oost, Ons Huis Koog a/d Zaan, Et Buut en Westerkim, Noordschebos, Kan Palen.

Updates: de bouw brug over de Nauernasche Vaart is voor onbepaalde tijd uitgesteld omdat de nieuwe brug te smal is voor de bevoorrading van Forbo over water.

Elke week gaan we terug in het Orkaan-archief en vullen we het overzicht af: wat is gepland, wat is op schema, wat is te laat; wat krijgen we nooit te zien en wat is er af! Deze week: versie 5, alle projecten die vanaf begin juli zijn langsgekomen in De Orkaan.

omzoomOmzoom (2015 – uitgesteld: 2016)

In 2016 wordt sportpark De Omzoom in gebruik genomen door atletiekvereniging Lycurgus, honk- en softbalvereniging Cromtigers en korfbalvereniging Furore. Tien in november 2014 de eerste schop de grond inging, was er nog sprake van ingebruikneming in 2015. (Dossier Omzoom)

Wilhelminasluis (begin 2015 – uitgesteld)

Volledige vernieuwing van de sluis. Aanbesteed 2012, in 2013 zou begonnen worden met het werk maar dat werd al een jaar later. Snel en goedkoop was het lang, lang en duur is de uitkomst. De einddatum wordt “nader bekend gemaakt” volgens de pro (Dossier Wilhelminasluis)

Het Anker 25 september 2015’t Anker / Subeza (oktober 2015 – uitgesteld)

De voormalige school ’t Anker aan de Slachthuisstraat is verkocht aan stichting Subeza (Famiri). Het Anker is in 2011 gekraakt. De krakers hadden per 1 oktober 2015 moeten vertrekken. (Dossier ’t Anker)

Yada Yada (november 2015 – uitgesteld)

Yadayada opent op zondag 1 november 2015 zijn deuren op het Hembrugterrein (inmiddels uitgesteld tot 15 november). Het moet een plek worden voor food (culinaire creativiteit), exotische sieraden, vintage en antiek, muziek en street art. (Dossier Yada Yada)

Huis te Zaanen (1 december 2015)

Huis te Zaanen aan de Zaanbocht in Wormerveer is op 1 september voor een “grondige verbouwing” twee maanden dichtgegaan. Opening derhalve verwacht op 1 december 2015.

Fietspad Ned Benedictweg (eind 2015)

Eind dit jaar moet de fietsverbinding tussen de Ned Benedictweg (langs industrieterrein Noorderveld) en het Noorddijk klaar zijn. De Zaanse fietsersbond, als ondernemers op bedrijventerrein Noorderveld zijn erg blij met de oplossing die het bedrijventerrein beter toegankelijk maakt.

symon spiersweg luchtRotonde Hembrugterrein (december 2015)

Het Hembrugterrein krijgt een nieuwe toegang. Ter hoogte van Symon Spiersweg wordt een nieuwe toegangsweg aangelegd. Er komt een rotonde.

Toermalijn (2015 – uitgesteld)

Basisschool De Toermalijn aan de Marktstraat / Krommenieërpad in Wormerveer wil een nieuwe school. In november 2014 begint de sloop, in begin 2015 zou met de bouw begonnen moeten worden. Omwonenden dienen bezwaar in, ze gaan naar de rechter als ze geen gehoor bij de gemeente vinden en krijgen op alle punten gelijk. En er wordt ook nog eens asbest gevonden op het terrein. De gemeente besluit tot ’totale reset’. Er is gezocht naar nieuwe locaties in september 2015. (Dossier Toermalijn)

Ons Huis Koog a/d Zaan (eind 2015)

De villa aan de Lagedijk 33 is het voormalige huis van de familie Honig, daarna buurthuis Ons Huis en zijn er vijf wooneenheden, er is opvang voor een –tijdelijk- dakloze, atelierruimte, en kantoor-, studie,- en oefenruimte van De Kift. De bewoners willen het pand kopen. Eind 2015 zou dat rond moeten zijn. De Kift speelde al een benefiet-concert (voor henzelf dus eigenlijk).

Bonifatiuskerk (kerst 2015)

Restauratie van de vloer. Met kerst moet de Bonifatiuskerk weer te gebruiken zijn.

2016

Ondernemersfonds_Zaanstad-750x400Ondernemersfonds (begin 2016 – uitgesteld)

Een ondernemersfonds wordt gefinancierd uit de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor bedrijven. Het geld wordt besteed in het gebied waar het bedrijf dat heeft bijgedragen is gevestigd. Met een ondernemersfonds zou de economie van Zaanstad versterkt moeten worden. De initiatiefnemers wilden in januari 2016 beginnen. Het college vond het plan niet goed genoeg. (Dossier Ondernemersfonds)

Poelenburg (15 januari 2016)

De nieuwe straat Poelenburg krijgt een nieuw wegdek, rotondes en nieuwe fietspaden. (Dossier Poelenburg)

Blauwe zones Zuiddijk (begin 2016)

De winkeliers van de Zuiddijk hebben gevraagd om Blauwe Zones (net zoals in Wormerveer, Krommenie, Zaandijk en Koog a/d Zaan). De motie om ze in te voeren haalde het net niet. Begin 2016 wordt het verkeersonderzoek besproken waarop beslist kan worden of ze er komen. Invoering kost echter wel geld (€ 40.000 per jaar) terwijl de vrees bestaat dat andere gebieden zullen volgen. (Dossier Blauwe Zones).

toekan uitgelichtVan der Valk Oostzaan (begin 2016)

Het hotel (26 meter hoog, 144 kamers, een restaurant, Live Cooking buffet, 13 banquetingzalen, wellness-voorzieningen en een zwembad) gaat begin 2016 open. (Dossier Van der Valk)

Zaanbajes (Pi2) (maart 2016)

In maart 2016 moeten de eerste gevangenen in de nieuwe Zaanbajes (officieel Pi2) trekken. Ruim 1100 gevangen krijgen plek in bijna 700 cellen, in veel gevallen dus in tweepersoons-cellen. Isoleercellen en cellen voor psychiatrische patiënten zijn eenpersoons. (Dossier Zaanbajes)

brug N203Brug Nauernasche Vaart (april 2016 – uitgesteld)

Voordat het werk aan de nieuwe Velsertunnel begint, moet de brug over de Nauernasche Vaart (N203) vernieuwd zijn: “klaar voor de volgende 100 jaar” volgens de Provincie. UPDATE: de provincie blijkt geen rekening te hebben gehouden met de bevoorrading van Forbo over het water. De nieuwe brug is smaller waardoor de schepen niet goed bij de fabriek kunnen komen. De bouw is voor onbepaalde tijd uitgesteld. (Dossier Nauernasche Vaart)

Lidl Zaandam (voorjaar 2016)

De nieuwe Lidl komt op het Boere Jonkerplein in de Slachthuisbuurt aan de Dr. H.G. Scholtenstraat in Zaandam, de bouwer zegt dat de winkel in het voorjaar van 2016 wordt opgeleverd.

Asielzoekerscentrum (onderzoek, voorjaar 2016)

Het COA heeft bij de gemeente gevraagd of er een Asielzoekerscentrum voor 600 à 800 bewoners zou kunnen komen. De gemeente is welwillend maar heeft nog niet toegestemd. De voorbereidingsstudie zou in het voorjaar van 2016 klaatr moeten zijn.

Busbrug De Binding (2016)

Eind 2015 zou er een onderzoek naar openstelling van busbrug De Binding tussen Westerkoog en Westerwatering komen. Dat is niet gehaald. Het is nu de “intentie dat er in 2016 een haalbaarheidsonderzoek” wordt gedaan naar openstelling. (Dossier Busbrug)

bennis copyBennis Uitvaart Krommenie (2016)

Bennis Uitvaart bouwt een afscheidscentrum aan de Padlaan 1 in Krommenie. In 2016 moet het af zijn.

Topsporthal De Koog (medio 2016)

De hal zal o.a. gebruikt worden door de korfballers van KZ/Hiltext en Volleybal Zaanstad. Daarnaast komt er een sportmedisch centrum en een ROC in het complex. De bouw van het topsportcentrum is in 2015 begonnen. Halverwege 2016 staat de oplevering gepland. (Dossier Topsport)

zaandijkerkerk bouw uitgelichtZaandijkerkerk (eind 2016)

Op het terrein rondom de Zaandijkerkerk komt woningbouw en een brouwerij, de kerk zelf wordt opgeknapt en gaat plaats bieden aan appartementen. Eind 2016 moet het klaar zijn. (Dossier Zaandijkerkerk)

ZMC (2016)

De nieuwbouw van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) – inclusief een grote supermarkt van Albert Heijn – moet in 2016 klaar zijn.

Warmtenet in Zaandam-Oost (2016)

In 2016 moet het Zaanse warmtenet klaar zijn. Via een biomassacentrale van Bio Forte bij het nieuwe ZMC en restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Poelenburg wordt er warmte terug de wijk ingestuurd: duurzaam en een lagere energierekening.

2017

Crommenije (begin 2017)

Het nieuwe buitenbad (50 meter, met springtoren) en binnenbad (25 meter), de peuter- en kleuterbaden en de horecavoorzieningen zijn voor begin 2017 gepland. (Dossier Crommenije)

Et Buut en Westerkim (april 2017 – uitgesteld tot september 2017)

De basisscholen Et Buut en Westerkim verhuizen naar het voormalige Garage Zwartterrein naast het Volkspark aan de Provincialeweg. Volgens het laatste Inverdanplan (15.2) is de oplevering een half jaar uitgesteld tot september 2017. In oktober willen de scholen het gebouw betrekken.

Kreekrijk (2017)

Nieuwbouwplan Kreekrijk (Assendelft) ligt tussen Saendelft-West en Busch en Dam. Het plan omvat ca. 950 woningen. In de directe omgeving van Kreekrijk wordt sportpark Omzoom gerealiseerd. Het is de bedoeling om Kreekrijk klimaatneutraal te ontwikkelen waarbij de energie voor de woningen duurzaam opgewekt zal worden. In 2017 begint de verkoop van huizen.

Kalverhoek /AZ (2017)

Met ingang van het seizoen 2015-2016 gaat de AZ-jeugd op het Kalverhoek-sportpark (ZCFC) trainen, in het seizoen 2016-2017 moet de accommodatie af zijn en gaat ook de selectie er trainen. (Dossier AZ)

Kleine Wildernis Darwinpark (november 2017)

In het Zaandamse Darwinpark komt de eerste Kleine Wildernis van Nederland. In november 2018 wordt dit bos aangeplant. Na twee jaar moet het bos zelfvoorzienend worden, en na tien jaar lijkt het al op een 100 jaar oud oerbos. (Dossier Kleine Wildernis)

Solaroad fietspad (november 2017)

In november 2014 aangelegd, gefinancierd door o.a. de Provincie Noord-Holland, totale kosten bij aanvang geraamd op € 3 miljoen. Na een jaar moest de deklaag worden vervangen wegens ernstige beschadigingen. Of de opbrengst opweegt tegen de kosten is een punt van discussie. Na drie jaar is het experiment afgelopen. (Dossier Solaroad)

Molenmuseum (2017 – uitgesteld tot 2018)

Het Mopenmuseum, nu gevestigd aan de Museumlaan in Koog a/d Zaan, wil naar de Zaanse Schans met een Molen-experience. Het geld is nog niet gevonden. Het museum wilde aanvankelijk in 2017 verhuisd zijn maar dat is al een jaar later geworden.

2018

A8 plannen feb 2015A8-A9 (2018)

Op 11 november 2016 worden de resultaten van studies naar de verschillende alternatieven gepresenteerd in de stuurgroep Verbinding A8-A9. Daar wordt besloten welke alternatieven afvallen voor verder onderzoek. De overgebleven alternatieven worden verder uitgewerkt. Een “concept voorkeursalternatief” wordt in het voorjaar van 2016 verwacht. Na de inspraakperiode wordt het voorkeursalternatief door Gedeputeerde Staten definitief vastgesteld. De realisatie kan dan in 2018 van start gaan. Eind 2015 komt reactie Unesco op doorsnijding Stelling van Amsterdam (Dossier A8-A9)

Cultuurcluster (2018)

De bouw van Het € 30 miljoen kostende Cultuurcluster zou in 2017 moeten beginnen. Eind 2015 of begin 2016 moet bekend worden wie het gaat bouwen. Dat wordt dus minstens begin 2016 omdat er eind 2015 nog een studie wordt gedaan naar de mogelijke bouw van 50 appartementen bovenop het cultuurcluster. In 2017 moeten alle instellingen ook zijn samengevoegd. (dossier Cultuurcluster)

zaanbrug nieuwZaanbrug (juni 2018)

In januari 2017 wordt begonnen worden met de bouw van de nieuwe Zaanbrug tussen Wormerveer en Wormer. Dat is later dan in eerste instantie was gepland, maar een eerdere start zou betekenen dat de brug dicht is als ook de Velsertunnel wordt opgeknapt. Dat zou tot extra verkeershinder leiden.  In oktober 2015 moet een definitief voorontwerp klaar zijn, in de eerste helft van 2016 volgt de aanbesteding, in januari 2017 begint dus de bouw terwijl de brug in juni 2018 klaar moet zijn. (Dossier Zaanbrug)

2019

IKEA (2019)

In 2012 tekent Ikea een intentieovereenkomst met de gemeente Zaanstad. In de jaren daarop wordt er uitgesteld, aangepast en teruggetrokken. Maar in 2015 zegt IKEA toe naar Zaandam te komen maar behoudt zich het recht voor om pas later (of helemaal niet) te gaan bouwen. Tot 1 januari 2019 mag ze daar over nadenken. (Dossier IKEA)

Noordschebos (2019)

Halverwege 2016 verwacht bouwer HSB te kunnen beginnen de bouw van appartementencomplexen en winkels op de kop van het Noordschebos. De fietsenstalling gaat naar het voormalig Figaro terrein (Cultuurcluster), waarna in 2018 -2019 ook dat deel ontwikkeld zal worden. (Dossier Noordschebos)

2020

zaanstad zonnepanelenKlimaatneutraal (2020)

Zaanstad wil volledig klimaatneutraal zijn in 2020. Duurzaam inkopen, stimulering zonne-energie, zelf duurzaam (elektrisch reizen). (Dossier Klimaatneutraal)

onbekend

100 energieneutrale huizen (onbekend)

Het eerste energie-neutrale huis uit een serie van 100 in Wormerveer is officieel in gebruik genomen. Het project is een initiatief van Urgenda. Wanneer de 100 huizen gerealiseerd moeten zijn is onbekend. (Dossier Urgenda)

beeld eilanderDe Eilander (onbekend)

Een beeld op de kop van het Eiland (Kimito) moet De Eilander gaan heten. Er is een vergunning voor het kunstwerk van kunstenaar Rob Sweere: De Eilander. Op 13 oktober 2015 was er een hoorzitting waarbij bewoners bezwaren uitten. Utkomst: onbekend. (Dossier De Eilander)

De Hemmes (onbekend)

Ontwikkeling van het schiereiland De Hemmes met molens en huizen. Energie moet op duurzaam opgewekt worden. (Dossier De Hemmes)

flexitanks copyFlexitank Solutions (onbekend)

In Zaandam (Achtersluispolder) is vrijdag 23 november de eerste paal geslagen voor het nieuws pand van Flexitank Solutions. Het wordt in opdracht van Albert Keijzer Beheer gebouwd door Van der Gragt uit Assendelft. Einddatum niet bekend.

Gashouderterrein (onbekend)

Het terrein op de hoek van de Westzijde en Vincent van Goghweg is verkocht aan projectontwikkelaar Verwelius. Het terrein wordt bouwrijp gemaakt. Aanvankelijk had woningbouwvereniging Parteon een optie om woontorens op het terrein te plaatsen maar de woningbouwcorporatie heeft daar inmiddels vanaf gezien. Bijna 10 jaar geleden, in 2006, is er een plan voor woontoren op het terrein gemaakt, Parteon zou deze gaan bouwen, dat plan zou in 2011 gerealiseerd zijn. (dossier Gashouder)

Kan Palen (onbekend)

Een ‘rotte kies’ noemt het college het al 25 jaar braakliggende terrein van Kan Palen aan de Westzijde. Maar er gloort hoop voor die plek. Er is een bouwplan in de maak voor 120 tot 160 woningen op het terrein.

Fortuinschool Krommenie (onbekend)

Op het terrein van de voormalige Fortuinschool in Krommenie komen 83 huur- en koopwoningen. Gemeente Zaanstad heeft de grond verkocht aan bouwer Thunnissen uit Almere.

maak blogMAAK.Zaanstad (onbekend)

Een ambitieus toekomstprogramma zonder echte einddatum: Knooppunt Koog/Zaandijk verstadsen (ADM zou weg moeten, daar woningbouw), aansluiting van de stad op het openbaar vervoersnet van Amsterdam (sneltram? Metro?), een ongelijkvloerse oplossing voor de kruising tussen spoor en weg bij de Guisweg en uitbreiding van  Zaanse Schans tot ‘Old Holland’-openluchtmuseum’ en de inrichting van een museumkwartier. (dossier Maak.Zaanstad)

Station Zaandam (onbekend)

Nieuwe entree, fietsverbinding, fietsenstalling, overkapping… kortom: een kers op de taart van Inverdan. (Dossier Station Zaandam)

zaandijk zaanse schansStation Zaandijk – Zaanse Schans (onbekend)

Station Zaandijk moet Zaandijk – Zaanse Schans gaan heten als het aan de gemeente ligt. Koog Bloemwijk moet Koog a/d Zaan gaan heten. Gemeente Zaanstad heeft dit inmiddels bij de NS aangevraagd.

Café ’t Dammetje (onbekend)

De voormalige Bar Café Moonlight op de Dam 38 in Zaandam wordt Café ’t Dammetje.

Zaanse markthal (onbekend)

Het Rozenhof moet volgens Mark Damman een overdekte foodmarkt worden. Damman heeft zijn plannen bij verschillende groepen gepresenteert. (Dossier Zaanse Markthal)

VVZ-terrein (onbekend)

De Chinese investeerder die in in 2014 een overeenkomst tekende voor exploitatie van het voormalige VVZ-terrein komt niet naar Zaandam. De gemeente wil nu de haalbaarheid van woningen op het terrein laten onderzoeken.

spatter fortuin uitgelichtSpatter-Fortuinflats Wormer (onbekend)

Aan de Spatterstraat en de Fortuinstraat in Wormer worden de bestaande flats gesloopt. WormerWonen besloot in 2014 om flats te slopen en er nieuwbouw voor terug te plaatsen. In juni 2015 zijn de plannen gepresenteerd.

Villa Westerweide (onbekend)

Villa Westerweide, de voormalige woning van Jacobus (Co) Verkade aan de Provincialeweg in Zaandam wordt onder handen genomen. Rondom de villa moeten woningen in het plan Overtuinen worden gerealiseerd.

De Ooievaar copyMolen de Ooievaar (onbekend)

De molen heeft €50.000 gewonnen bij de Nationale Molenprijs. Daarvoor zou een haventje gebouwd moeten worden om de molen per boot te bereiken. Toen het geld binnen was kondigde Vereniging De Zaansche Molen aan dat ze eigenlijk nog €50.000 nodig hebben. Afwachten dus… en: moeten ze die eerste €50.000 teruggeven als ze de rest niet krijgen?

De Kraaien (onbekend)

Hockeyclub De Kraaien wil graag naar de Fortuinweg in Zaandijk verhuizen. Ze hebben inmiddels het onderhoud aan hun eigen complex opgeschort en voorbereidingen getroffen voor vertrek. De gemeente heeft nog niet beslist. Men staat sympathiek tegenover het plan maar het is duur (ongeveer € 4 miljoen). (dossier Kraaien)