In Zaandam-Zuid, Westerwatering-Zuid, Poelenburg en Peldersveld-Hoornseveld wordt binnenkort het nieuwe afval-inzamelen ingevoerd.

In die vier wijken zijn de komende weken inloopbijeenkomsten over de inzameling.

De nieuwe manier is al in meerdere wijken in Zaanstad ingevoerd. De grijze afvalbak krijgt een oranje sticker en is voortaan alleen bedoeld voor plastic afval. De bak wordt ééns per vier weken opgehaald. Dat geldt ook voor de blauwe bak voor papier. GFT-afval* wordt eens per 14 dagen opgehaald (’s zomers 1 keer per week). Restafval moet voortaan naar containers in de buurt worden gebracht.

Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen inwoners terecht om vragen te stellen en te horen wat er anders wordt. Ook kunnen mensen reageren op de voorgestelde locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers. De reacties op de locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers worden meegenomen in het bepalen van de definitieve locaties.


Helpt dat? JA! In juli kregen de bewoners van Het Eiland in Zaandam te horen dat op het centrale grasveld containers zouden komen. Na brieven van buurtbewoners over deze ongewenst plek is minstens één locatie verplaatst.


De plattegronden met de locaties van de ondergrondse containers komen ook op afvalscheiden.zaanstad.nl, onder het kopje planning. Hierop kunnen inwoners per e-mail reageren via afvalscheiden@zaanstad.nl.

Overzicht geplande inloopavonden

Westerwatering –Zuid
Donderdag 5 september van 17.00 uur tot 19.30 uur
Stadhuis, Stadhuisplein 100, Zaandam

Zaandam-Zuid
Dinsdag 17 september van 17.00 uur tot 19.30 uur
Wijkcentrum de Zuidhoek, Wilgenstraat 11, Zaandam

Peldersveld-Hoornseveld
Dinsdag 1 oktober van 17.00 uur tot 19.30 uur
De Meerpaal, Tjotterlaan 174, Zaandam

Poelenburg
Donderdag 17 oktober van 17.00 uur tot 19.30 uur
Wijkcentrum Poelenburcht, Weerpad 1A, Zaandam

Foto (De Orkaan): containers voor restafval op Het Eiland (Zaandam).

* In de eerste versie stond dat GFT eens per 14 dagen werd opgehaald, dat was onjuist.