ROSA-fractievoorzitter Ruud Pauw mag vanavond de raad voorzitten. Een eervolle taak, die hij dankt aan zijn jarenlange ervaring. Toch zal Pauw agendapunt 4. Bekrachtiging geheimhouding geheime bijlage bij Actualisatie Inverdan 14.2 met weinig plezier afronden.

De raad wordt namelijk om geheimhouding van de bijlagen bij de laatste Actualisatie van Inverdan gevraagd. En dat zijn er nog wat: “In de risicoanalyse van het programma worden 26 risico’s en 2 kansen onderkend” aldus het rapport. Het gaat om de grondexploitatie en de beheersanalyse.

De grondexploitatie bij Inverdan laat inmiddels een tekort zien van bijna €20 miljoen, het project is pas in 2021 klaar.

risicos