Inwoners Zaanstad: meestal gelukkig, vaak te zwaar…

Van de volwassen inwoners van de Zaanstreek voelt 57 procent zich (bijna) altijd gelukkig. Maar 48 procent zegt eenzaam te zijn. Ruim de helft (51 procent) heeft overgewicht, 22 procent rookt en 9 procent is een zware drinker. Ruim 80 procent ontbijt minstens 5 keer per week.

43 procent van de inwoners van Zaanstad ervaart matige of ernstige geluidhinder door vliegverkeer, 18 procent zegt matige of ernstige slaapverstoring door vliegverkeer te ervaren. In heel Zaanstreek-Waterland is dat resp. 32 en 12 procent.

Inwoners van Zaanstad roken meer dan de gemiddelde Nederlander maar drinken net zoveel. Overgewicht is een BMI van 25 of hoger, 16 procent heeft obesitas (BMI van 30 procent of hoger).

De Gezondheidsmonitor Volwassenen gaat over het jaar 2020 en is door ruim 5.000 mensen in Zaanstad ingevuld.

Van de senioren (65+) heeft 59 procent overgewicht, 9 procent rookt en 5 procent is een zware drinker. 66% voelt zich (bijna) altijd gelukkig, 49 procent is eenzaam. Er wordt nog beter ontbeten: 93 procent doet dat minstens 5 keer per week. De senioren hebben meer last van geluidshinder (matig tot ernstig) van vliegverkeer: 47 procent.

De Gezondheidsmonitor heeft ook aparte onderzoeken voor jongvolwassenen (16-25), jeugd en kinderen jaar in Zaanstad

Deel dit artikel:

7 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *