In Zaanstad zijn ongeveer 2.200 jongeren werkloos, dat is 3% boven het landelijk gemiddelde. Ongeveer 1000 van deze jongeren krijgen een uitkering.

In Wormerland gaat het om 9,1% van de jongeren (ongeveer 200, de helft met een uitkering) en in Oostzaan om 8,3% (ongeveer 100, minder dan 50 met een uitkering).

De cijfers in Wormerland en Oostzaan liggen onder het landelijk gemiddelde: resp. 11 en 19% lager.

De cijfers zijn gepubliceerd door RTL Nieuws en afkomstig van het CBS. RTL:

“De aantallen zijn afgerond op honderdtallen. Dat betekent dat, vooral in kleine gemeenten, de berekende percentages af kunnen wijken van de werkelijke aantallen. Het cijfer over uitkeringen gaat over alle uitkeringen die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid, ziekte en werkloosheid. Hieronder vallen onder andere de Wajong, de WW en de bijstand.”