Kamerleden SP en VVD dienen motie Coenbrug in

Als het aan Kamerleden Cem Lacin (SP) en Remco Dijkstra (VVD) ligt, gaat minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) zelf poolshoogte nemen bij de Coenbrug in Koog aan de Zaan.

Gisteren dienden zij een motie in met het verzoek om te praten met de Werkgroep A8/Coenbrug en omwonenden van de bonkende brug.

Tijdens het overleg met de minister meldde Cem Lacin haar:

“Deze snelweg dwars door dichtbevolkt gebied dient met vaart aangepakt te worden. De geluidsschermen zijn er ontoereikend. Ze zijn te laag en niet sluitend, waardoor geluid en uitstoot van verkeer een enorme belasting opleveren voor de inwoners van Koog aan de Zaan en Zaandijk. Daarnaast zou op de snelweg stil asfalt aangelegd moeten worden en zou om milieuredenen de snelheid verlaagd moeten worden naar 80 km/u. De Werkgroep A8/Coenbrug is hier al jaren mee bezig maar loopt vast op onwil of onbegrip bij Rijkswaterstaat.”

Hij voegde eraan toe:

“U hoeft dus niet te wachten tot de tweede termijn. Hij zit gewoon in het lijstje wegnummers verstopt. We hebben het hier niet over E-nummers, maar over A- en N-nummers. Er is sprake van enorme uitstoot en geluid. Kan de minister toezeggen dat zij poolshoogte neemt van de problematiek?”

Hier de motie:

Luchtkwaliteit opnieuw onderzocht

Wethouder Verschuren stuurde ondertussen een brief aan de raad waarin hij belooft nogmaals de luchtkwaliteit rondom de brug te gaan meten. Uit het onderzoek dat Zaanstad – in overleg met de Werkgroep A8/Coenbrug – liet doen, bleek volgens Zaanstad dat de geluidproductieplafonds en de normen voor luchtkwaliteit niet worden overschreden.

Er waren weliswaar onduidelijkheden in de cijfers van Rijkswaterstaat gevonden – onder meer over de hoogte van de geluidsschermen – maar zelfs dan bleef alles binnen de normen. Volgens het rapport was de filedruk op het stuk niet toegenomen zoals de werkgroep meende.

“Tijdens de bespreking van het concept-rapport bleek er verschil van inzicht te zijn tussen de vertegenwoordigers van de werkgroep A8-Coenbrug en het adviesbureau over met name de filedruk (doorstroming) en de hoogte van de geluidschermen.”

De discussie ging onder meer over de normen voor het geluid dat geproduceerd mag worden. Volgens de Werkgroep A8/Coenbrug zijn bij het vaststellen van de ‘geluidproductieplafonds’ onjuiste gegevens gebruikt, in het onderzoek wordt inderdaad een “aantal afwijkingen geconstateerd in de ingevoerde gegevens”, maar, volgens Zaanstad, ook na bijstelling worden “de geluidproductieplafonds niet overschreden”, en “hoeven er geen maatregelen te worden voorbereid.”

“Het college begrijpt dat bewoners geluidsoverlast ervaren, maar constateert dat het onderzoek concludeert dat normen niet overschreden worden.”

Toch wil de gemeente de luchtkwaliteit langs de A8 laten meten:

“Langs het onderzochte tracé van de A8 wordt gedurende een periode van minimaal 1 jaar de concentratie stikstofdioxide gemeten. Wanneer de metingen daar aanleiding toe mochten geven kan overwogen worden de metingen verder te verfijnen.”

Werkgroep A8/Coenbrug is het niet eens met de berekeningen van Rijkswaterstaat en de interpretatie van het onderzoeksbureau. Volgens David Sluis van de Werkgroep “is het onderzoek wel onafhankelijk, maar zeer gebrekkig uitgevoerd.”

Deel dit artikel:

5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *