Kamerverhuur en woningsplitsing in Zaanstad onmiddellijk gestopt

Zaanstad gaat vanaf vandaag geen vergunningen meer verlenen voor kamerverhuur en woningsplitsing.

Deze maatregel geldt maximaal een jaar, totdat de gemeente beleid heeft ontwikkeld dat onderscheid maakt in (on)gewenste vormen van kamerverhuur en woningsplitsing.

Wethouder Wessel Breunesse (Ruimtelijke Ontwikkeling) zegt daarover in het bericht van de gemeente:

“Zaanstad krijgt steeds vaker aanvragen voor het splitsen van woningen en kamerverhuur, ook nu in de tijd van corona. De druk op de openbare ruimte wordt hiermee verhoogd en de kans op overlast neemt toe. Ook is er vaak sprake van minder binding met de buurt, zeker bij korte huurperiodes. Om dit soort gevolgen te voorkomen, is besloten om tijdelijk de aanvragen in heel Zaanstad een halt toe te roepen.”

‘Onwenselijke varianten’

Om woningsplitsing en kamerverhuur te reguleren werkt de gemeente het komende jaar aan een paraplubestemmingsplan en een aanpassing in de Huisvestingsverordening. Wethouder Songül Mutluer (Wonen):

“Met verkamering dreigen schaarse, betaalbare woningen te verdwijnen. Kleine kamers worden tegen hoge prijzen verhuurd. Maar er zijn ook positieve vormen van kamerverhuur en woningsplitsing. Denk aan het creëren van woonruimte voor senioren en mantelzorgers of huisvesting van Zaanse jongeren via friendscontracten. Daarom werken we aan beleid dat onderscheid maakt tussen wenselijke en onwenselijke varianten. Het is mooi dat we in de tussentijd geen gehoor meer hoeven geven aan aanvragen waarop we als Zaanstad niet zitten te wachten.”

Hier ons dossier Kamerverhuur.

In het begin van dit jaar bleek dat er meer dan 20 vergunningen voor kamerverhuur bij de gemeente waren binnengekomen. De helft daarvan in Westerwatering. In die buurt – maar ook op andere plekken – hadden bedrijven en particulieren woningen opgekocht met het doel om die meteen te verbouwen voor kamerverhuur. Splitsen in 5 of 6 kamers (voor minder dan 5 hoeft geen vergunningen te worden aangevraagd) was geen uitzondering, een huur van € 500 per maand was geen uitzondering. De kopers benaderen mensen door in sommige buurten huis aan huis brieven te verspreiden waarin gevraagd werd het pand ‘onderhands’ te verkopen, zonder tussenkomst van een makelaar.

PensioenBorg

Omdat de regeling nu ingaat, zal dat geen invloed hebben op de eerder aangevraagde vergunningen. Wel kan Zaanstad onderzoeken of in die panden al verhuur plaatsvond voordat de vergunning (voor brandveilig exploiteren) was aangevraagd of verleend.

Ook kan op andere onderdelen handhaving of actie plaatsvinden. Zo is bemiddeld door het bedrijf PensioenBorg van Klaas Kaspar Kleijnnijenhuis, dat volgens de Kamer van Koophandel niet is ingeschreven en daarmee strafbaar is. Volgens de KvK is er bij PensioenBorg sprake van ‘ondernemingsactiviteiten’:

“De ondernemer zal dergelijke activiteiten dus moeten registreren in het Handelsregister; dat kan als aparte onderneming, maar als de eigenaar al een bedrijf in het Handelsregister heeft ingeschreven kan hij de handelsnaam en bijbehorende activiteiten ook toevoegen aan zijn bestaande inschrijving. Doet de ondernemer dat niet dan is er eigenlijk sprake van een economisch delict en is het dus strafbaar.”

De woordvoerder van wethouder Mutluer laat weten dat inwoners en instanties altijd een melding kunnen doen bij handhaving, waarna de woning in kwestie wordt gecontroleerd. Handhaving controleert onder andere op de naleving van regels rondom bouw en ruimtelijke ordening, inclusief brandveiligheid, en:

“Als de gemeente meldingen krijgt over zaken zoals hypotheekfraude of bedrijven met een incorrecte of niet-bestaande basisregistratie, verwijzen wij de melder door naar de instantie die bevoegd is met handhaving hiervan.”

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *