Karpervirus in Ringwegsloot (Zaandam)

Het goede nieuws: het ‘Carp Edema Virus’ (CEV) is niet besmettelijk voor mensen.

Voor karpers is het geen goed nieuws, zij zijn zeer vatbaar. En dat is merkbaar in de sloot langs de Ringweg in Zaandam waar de afgelopen weken honderden karpers het loodje legden.

Het gaat volgens het persbericht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHN) om honderden karpers:

“de vissen hapten eerst aan de oppervlakte naar adem, waarna ze stierven. Opvallend was dat alle andere vissoorten in deze sloot kerngezond rondzwommen. Dan moest er iets specifieks met de karpers aan de hand zijn.”

De karpers zijn geveld door het ‘venijnige’ Carp Edema Virus’ (CEV) aldus Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) dat onderzoek deed naar de sterfte.

Na de eerste melding van dode karpers in de sloot ruimde de gemeente Zaanstad meermalen per week kadavers op. Het hoogheemraadschap spoelde de sloot door met vers water en heeft de waterkwaliteit gemeten. Metingen wezen uit dat er niets mis was met het zuurstofgehalte, de zoutwaarde of de Ph-waarde van het water.

“Vorige week ving Sportvisserij MidWest Nederland in samenwerking met het hoogheemraadschap een viertal levende exemplaren. Deze zijn onderzocht door WBVR in Lelystad. Hier werd de vermoedelijke CEV-besmetting bevestigd. Dit erg besmettelijke en meestal dodelijke virus raakt alleen karperachtigen. Het virus tast de kieuwen aan, waardoor de vis stikt. Besmette karpers zijn herkenbaar aan ongecoördineerd en slaperig zwemgedrag. Op de kieuwbogen ontstaan vlekken.”

Karpers besmetten elkaar. De hoge karperdichtheid in deze sloot zorgt voor een grotere kans op verspreiding. Het hoogheemraadschap adviseert om vissen niet over te zetten. Onbedoeld kunnen zo ziektes van het ene waterlichaam naar het andere waterlichaam worden overgebracht.

Het virus kan ook overgedragen worden via haken en netten. Wie een besmette karpers in zijn net heeft gehad, en vervolgens in een andere sloot opnieuw karpers in zijn net heeft, kan het virus overbrengen op gezonde dieren.

“Het hoogheemraadschap adviseert watergebruikers om de komende weken deze sloot te mijden. Het is sowieso raadzaam om vismaterialen onder de kraan te spoelen en buiten te laten drogen als men wisselt van vislocatie.
Voor de karpers in deze sloot zal dat niet meer helpen. Deze zullen hoogstwaarschijnlijk overlijden.”

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *