KMZ tegen bomenkap Fortuinweg (nieuwe Kraaien-terrein)

Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) is tegen het kappen van 153 op het toekomstige Kraaien-complex aan de Fortuinweg in Rooswijk (Zaandijk).

Volgens KMZ gaat Zaanstad daarmee “willens en wetens de Wet Natuurbescherming meerdere keren overtreden”.

De bomenkap (“midden in het broedseizoen” aldus KMZ) is onmogelijk omdat er geen ‘onherroepelijk planologisch besluit’ zou zijn. Zo lopen er nog procedures en zal een besluit ook aangevochten worden bij de Raad van State, “daarnaast zijn niet alle benodigde ontheffingen aangevraagd en is de vergunning Wnb verlopen en gebaseerd op het inmiddels vernietigde PAS. Bovendien zijn de ecologische veldgegevens onderliggend aan de kapvergunning inmiddels verouderd.”

KMZ heeft een brief aan de gemeente gestuurd met het verzoek niet te kappen. Volgens de vereniging probeert Zaanstad de gemeenteraad te misleiden:

“Het Bestemmingsplan Sportpark Fortuin is vernietigd door de Raad van State in september 2019. De raad van State besloot hier toe omdat in de onderliggende Passende Beoordeling was uitgegaan van de PAS.

Nu wordt via een omweg en in afwijking op het huidige bestemmingsplan toch geprobeerd een sportpark te realiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde vergunning Wnb op basis waarvan de Raad van State eerder het nieuwe bestemmingsplan heeft vernietigd. Deze vergunning heeft echter als bindende voorwaarde dat de activiteiten binnen twee jaar uitgevoerd zouden moeten worden, een periode die inmiddels is verstreken.

Het college probeert dit voor de gemeenteraad te verhullen door alleen te stellen dat de vergunning ‘onherroepelijk’ is, waarbij wordt weggelaten dat de voorwaarden geen werkzaamheden meer toelaten.”

Ook veroorzaakt de verhuizing van De Kraaien naar het nieuwe complex “stikstofeffecten op de natuurgebieden Polder Westzaan en Wormer-en Jisperveld & Kalverpolder.”

KMZ verwacht dat de Raad van State de WABO-vergunning vernietigt, waarmee de kap van 153 bomen voor niets is geweest, “met desastreuze gevolgen voor het gebied en geen nieuw sportveld.”

Zaanstad gaat de wet overtreden volgens KMZ, terwijl

“het maatschappelijke belang van de verhuizing zeer beperkt zo niet afwezig is, want de verhuizing komt alleen ten goede aan het slinkende ledenbestand van de plaatselijke hockeyclub.”

Deel dit artikel:

12 reacties

 • P. Hoogkamer

  Hup Hup KMZ, de voorbereidingen voor de kap zijn al begonnen. Treuzelen van wie dan ook en de kap begint… Zeg Groenlinks , Ram op de Trom maak laawaai. Verjaag de moterzaag. En laat de nu nog broedende vogels met rust.

  Kraaien neem Uw verantwoordelijkheid en kom niet.

 • Dre Prijs

  Kappen zonder onherroepelijk besluit. Even in herinnering: Houtveld jaren 70. Westzijderveldarrest Hoge Raad.
  En nu flikt Zaanstad het weer? Met GroenLinks, ROSA, D66 en PvdA in de coalitie?
  Het is mij helder. 100 Procent. Bij deze partijen is onze natuur in goede handen.

 • Piet Davon

  Tja, bij de laatste verkiezingen mijn stem gegeven aan GroenLinks. Hier heb ik wel enorme spijt van gekregen. GroenLinks Zaanstad heeft maar één doel, meedoen aan de coalitie en is daardoor meer een GrijsLinks geworden. Voorstander van ieder voorstel voor het kappen van zoveel mogelijk bomen binnen de grenzen van Zaanstad. Dit om maar een baantje te kunnen behouden. Volgende keer stem ik wel op een echte groene partij.

  • Jonathan van der Sluis

   GroenLinks heeft zich ontelbare keren tegen de kap en dit project uitgesproken. ROSA en PvdA zijn voor.

   Voordat ik raadslid werd, heb ik actie gevoerd tegen de hockeyvelden en ik zou mij niet voor GroenLinks inzetten als ik twijfelde aan de inzet van de partij voor natuur en duurzaamheid. Misschien is het waardevol je eens inhoudelijk te verdiepen in wat er op dat vlak is bereikt.

   • P. Hoogkamer

    Arme Jonathan. Groen en Links zijn ver te zoeken bij deze Zaanse partij.
    waar jij opdoelt heeft niks te maken met zaagstad maar je druk maken over vliegverkeer en het twiske. maar ik neem aan dat je nu een debat aanvraagt met de nieuwe gegevens van KMZ. om de kap te stoppen

   • Piet Davon

    Jonathan, schijnbaar opereert GroenLinks (iig voor mij) niet voldoende zichtbaar binnen Zaanstad en is het onduidelijk waar jullie voor staan. Als ik van buiten kijk zie ik een partij die, bij voor burgers belangrijke dossiers, met vage beloftes weg laat sturen en vaak naar andere partijen wijst. Dat komt niet sterk over. Waar ik PVDD en SP kritische vragen zie stellen, zie ik dat bij jullie bijna nooit. Naast dit dossier, als GL het zo belangrijk vindt, waarom komt een externe partij dan met dit rapport en niet jullie. Maar ook bij andere dossiers, zoals bijvoorbeeld de rondweg in Koog aan de Zaan, zie ik jullie stemmen voor de kap van 72 (40 jaar oude) bomen en het stimuleren van autoverkeer. En misschien nog wel teleurstellender, jullie krijgen jullie niet eens voor elkaar om 30 km/u in te voeren. Het is voor jullie voldoende dat de wethouder gaat informeren in Dan Haag (kan nu al voorspellen dat het dus niet doorgaat), terwijl dat in andere steden al het nieuwe normaal is. Kun je misschien aangeven op welke duurzame dossiers GL in Zaanstad succesvol is geweest? Ik zie natuurlijk ook niet alles en wellicht kan ik mijn mening dan bijstellen.

    • Werkgroep Natuurgebied Fortuin

     De Zaanse GL fractie is steeds betrokken geweest en nu nog bij ontwikkelingen aan de Fortuinweg. Ze hebben onlangs nog vragen gesteld en hebben altijd tegen gestemd in de raad. Ook achter deze brief, die niet alleen een initiatief is van KMZ maar tevens van de Werkgroep Natuurgebied Fortuin, staan zij voor de volle 100%.

     • P. Hoogkamer

      Ja Jonathan is bewoner van de Harpstraat grensend aan het Fortuin. en dus lid van Uw clubje. Maar GL. is onzichtbaar en doet geen groenefluit wat houtzaagt of niet zaagt. maar ik neem aan dat GL zicht nu vast ketend aan de bomen als ze gerooid worden. En waar bent U nu nu het fout gaat. ??? ik hoor U niet,meer,

     • Jonathan van der Sluis

      @P. Hoogkamer:

      De Werkgroep heeft al jaren geleden door middel van een handhavingsverzoek de bomenkap tegengehouden, omdat de ecologische onderzoeken nog niet waren gedaan.

      Vervolgens heeft de werkgroep ingesproken en zienswijzen ingediend op het paddenscherm, de ontheffing vleermuizen, de kapvergunning, het bestemmingsplan en de PAS vergunning. Minstens drie van die zaken zijn voor de rechter gekomen.

      Door de inspanningen van de werkgroep werd het bestemmingsplan vernietigd. Als dat niet was gebeurd, lagen die sportvelden er nu.

      Momenteel leveren de leden van de werkgroep, als onderdeel van de KMZ, een grote inspanning om ook deze plannen voor de rechter te brengen omdat de gemeente zich niet houdt aan de voorwaarden van de vergunningen.

      GroenLinks steunt ze, al jaren. Door het stellen van vragen, door het debat in de gemeenteraad en door te luisteren naar het standpunt van de KMZ.

      Ik ben geen lid van de Werkgroep Natuurgebied Fortuin, maar sta wel achter ze.

 • P. Hoogkamer

  De GroenLinks wethouder, is wijkwethouder van Rooswijk ..Je.ziet hem.nooit je hoort.hm.nooit.
  GLzaanstad ga je heel diep schamen.

 • Jan Koopman

  Zaanstad sloopstad en kapstad.

 • Hanneke Tonkens

  Deze discussie verbaast me. Mensen zijn tegen de kap en keren zich tegen de partij die dat ook vindt, en zich er voor heeft ingespannen, n.l. Groen Links! Groen Links had niet de steun van ROSA en de PvdA. Ik begrijp niet, beste schrijvers, waarom jullie kwaad zijn op Groen Links? Waarom richt je je gram op de partij die het met je eens is? Je kan moeilijk Groen Links met drie zetels verwijten dat de gemeenteraad het heeft toegelaten. Er was gewoon te weinig steun van andere partijen. Wees dan boos op andere partijen, en stem daarna niet meer op ze, dat lijkt mij slimmer.

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *