De opening van de nieuwe gevangenis in Zaanstad is opnieuw uitgesteld. Dit keer voor onbepaalde tijd.

Koning Willem Alexander zal op 6 september in Westzaan wel de officiële opening van het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) verrichten, maar de ‘inhuizing’ van gevangenen zal nog op zich laten wachten.

Na de waterschade in maart die het uitstel tot september veroorzaakte, is nu het technische systeem dat de calamiteiten zoals brand en geweld moet registreren nog niet bedrijfszeker.

De Dienst Justitiële Inrichtingen meldt dat

“door het consortium (o.a. Ballast Nedam) met man en macht gewerkt om dit zo snel mogelijk in orde te maken. De geplande instroom van justitiabelen in de gevangenis en het huis van bewaring loopt hierdoor een vertraging op. De exacte datum van inhuizing wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.”

Het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) is sinds 1 juni jl in gebruik.

De officiële opening van het gebouw door de Koning staat gepland op 6 september 2016. Deze planning ondervindt geen consequenties van de vertraagde ingebruikname van het GW-gedeelte van JCZ aldus het Ministerie van Justitie. Ook Staatssecretaris Klaas Dijkhoff is bij de opening aanwezig.

In het nieuwe complex kunnen meer dan 1000 justitiabelen worden ondergebracht in een huis van bewaring, gevangenis en psychiatrisch centrum. Het duurzame multifunctionele gebouw is 68.000 m² groot en vervangt verouderde complexen in de regio Amsterdam (Bijlmerbajes) en Haarlem (Koepel).