‘Geachte heer/ mevrouw, Uw zaak wordt afgebroken omdat deze niet door de gemeente behandeld kan worden. Wij vragen u contact op te nemen met de eigenaar van het pand.’

En hoewel er keurig met vriendelijke groet van Gemeente Zaanstad werd afgesloten, komt het ons vreemd voor.

(Update 26 juli: zie onderaan dit artikel)

Erik Rongen had de gemeente gemeld dat hij op de hoek Westzijde – Botenmakersstraat ongewild een koude douche kreeg, omdat er vanaf één hoog een regenpijp uit het pand steekt:

‘Aan de tegels is te zien dat dit al een tijdje aan de gang is, het zand eronder is weggespoeld en de tegels liggen schots, scheef en los, het wachten is tot er iemand over struikelt.’

Ellende

Eigenlijk is de stoep op dat stukje niet te gebruiken.

De wijkmanager (toevallig ook een Erik) meldt aan Erik dat Zaanstad niet handhaaft op regenpijpen omdat ‘we als gemeente geen zorgplicht hebben ten aanzien van het hemelwater afvoeren.’ zijn zaak kan niet behandeld worden, want:

‘..als er geen beleid is kun je er ook niet op handhaven’

Onze Erik zit met zijn handen in het nat-geloosde haar: ‘Kunnen jullie er wat mee?’ vraagt hij ons.

Nou Erik, nee, om eerlijk te zijn handhaven ook wij niet op regenpijpen.

Wel kunnen we de foto’s laten zien van het effect van de pijp op de stoep, waar ook ouderen en kinderen overheen zouden moeten kunnen… En we kunnen ook best tikken dat we het maar gek vinden.

In de zomer een frisse douche, in de winter een spannende ijsbaan?
Kommer en kwel…

Update 26/07

Wijkmanager Erik van Druenen is het niet eens met bovenstaand artikel. Hij wenst goed geciteerd te worden: ‘en laat geen woorden weg.’

Daarom hebben we besloten de volledige mailwisseling tussen Erik, Erik en De Orkaan op te nemen. Oh, en we moesten ook melden dat de wijkmanager eigenlijk met vakantie is:

‘zodat men kan zien dat ik tijdens mijn vakantie u ieder geval nog de moeite neem om iemand te woord te staan en dat ik daarom op dat moment ook nog maar beperkte info heb.’

De eerste mail van Erik Rongen aan wijkmanager Erik van Druenen is van 20 jul. 2020 13:43 uur:

Geachte heer Van Druenen,
Naar ik begreep bent u de wijkmanager voor Oud West en daarmee wellicht degene die dit raadsel kan oplossen; onderstaande pdf bevat mijn melding betreffende overlast in het publieke domein vergezeld van foto’s ter verduidelijking, daaronder leest u het antwoord van de gemeente dat zij hierin geen rol voor hen zien weggelegd waar ik zoals u inmiddels duidelijk zal zijn niets van snap.
Benieuwd naar uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Erik Rongen

Van Druenen mailt dezelfde dag terug:

Beste Erik, Dat komt waarschijnlijk omdat we als gemeente geen zorgplicht hebben ten aanzien van het hemelwater afvoer.
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten/lozen-afvloeiend/afvloeiend/
met vriendelijke groet, Erik van Druenen
Wijkmanager Zaandam West en Oude Haven

Erik Rongen reageert per omgaande:

Maar wel op handhaving dat iemand niet zodanig loost dat je het als argeloze voetganger vanaf 1 hoog in je nek gekletterd krijgt en het de stoep onbegaanbaar en gevaarlijk maakt lijkt me.

Met vriendelijke groet,
Erik Rongen

De wijkmanager reageert dezelfde avond nog (vanaf zijn vakantieadres! Hadden we dat al gemeld?):

Dat ben ik wel met je eens, ik zie wel vaker dit soort lozingen waar ik mijn bedenkingen bij heb, zeker als het gaat vriezen. Maar als er geen beleid is kun je er ook niet op handhaven. 

met vriendelijke groet, Erik van Druenen

Wijkmanager Zaandam West en Oude Haven

Dat is het moment dat Erik Rongen besluit dat hij met de gemeente niet verder komt. Hij mailt ons om te vragen of wij er iets mee kunnen. In eerste instantie mailt hij alleen de pdf met daarin zijn melding en daarbij het antwoord van de gemeente (‘uw zaak wordt afgebroken…. etc). En hij geeft aan dat de wijkmanager er niets mee kan.

Pas als wij doorvragen of hij persoonlijk contact heeft gehad met de wijkmanager (wij willen geen consumentenman worden voor elke losliggende stoeptegel als er geen dossier van onmacht onderligt), krijgen we de mailwisseling door. Daaruit citeren we in bovenstaand artikel.

Tot groot ongenoegen van de wijkmanager die op 25 juli reageert:

Wat ook raar is, is dat je ongevraagd mijn e-mails doorstuurt naar de pers. Best wel onbeschoft zelfs. Ik zal nog een keer de moeite nemen om tijdens mijn vakantie e-mails te beantwoorden….

met vriendelijke groet, Erik van Druenen

Wijkmanager Zaandam West en Oude Haven

Harde woorden, maar Erik Rongen voelt zich niet aangesproken. hij reageert:

Wat hier onbeschoft aan zou zijn ontgaat me volledig. Zowel de vraag als de beantwoording bevatten niets vertrouwelijks, ook geen persoonlijke gegevens. Bovendien betreft het een zaak in het publieke domein waarbij het niet denkbeeldig is dat er iemand valt; naar mijn stellige overtuiging ligt hier absoluut een taak voor de gemeente, bij uitblijven staat het iedere kritische burger vrij hier ruchtbaarheid aan te geven. 

Met vriendelijke groet,
Erik Rongen

Als wij reageren dat we het met Rongen eensch zijn, mailt Van Druenen ons (vanaf zijn vakantieadres):

Citeer me dan wel goed en laat geen woorden weg.

met vriendelijke groet, Erik van Druenen
Wijkmanager Zaandam West en Oude Haven

Goed, volgens mij zijn we nu bijgewerkt. Je hoort ons er niet over, maar ook wij vieren liever vakantie.