Krommenie op de kaart als een dijk van een dorp

Krommenie is een dijk van een dorp dat werkt als een onweerstaanbare magneet op mensen die leuk willen wonen, werken, winkelen en recreëren. Dat zijn positie als aantrekkelijk winkelgebied voor Zaanstad noord – zoals vastgelegd in de detailhandelsvisie van Zaanstad – volledig waar maakt.

Waar de bewoners goed weten wat het sociaal wijkteam te bieden heeft en dat dankzij een lage drempel weten te vinden voor hulp voordat het water de lippen heeft bereikt. En waar niemand zich meer eenzaam hoeft te voelen.

Dat is – heel kort samengevat – het ideaalbeeld van Krommenie dat dinsdagavond in buurthuis de Pelikaan ontstond. Daar werd op initiatief van wijkmanager Erik van Druenen (onder) een netwerkbijeenkomst gehouden om van gedachten te wisselen over wat nodig is voor de toekomst van Krommenie.

erik van druenen

De meeste doelstellingen van de WijkUitvoeringsPlannen (2011) zijn gehaald: de openbare ruimte zijn wijksgewijs opgeknapt, problemen met jongeren zijn beheersbaar geworden, er zijn meer activiteiten en speelplaatsen voor jong Krommenie gekomen. De vraag aan de vertegenwoordigers van verschillende lokale organisaties was concreet: welke koers en doelstellingen vinden jullie zo belangrijk voor de toekomst van  Krommenie dat jullie je daaraan willen verbinden?

Eenzaamheid en armoede

Wendy Jansen, projectleider van het sociale wijkteam Krommenie dat nu een jaar functioneert, ziet als belangrijke doelstellingen bestrijding van eenzaamheid en armoede (in die volgorde). Het schuldprobleem neemt ook in Krommenie toe, in de Kervelstraat en Leoniden zelfs meer dan  gemiddeld in Zaanstad. Er is dus een dringende noodzaak om meer bekendheid te geven aan wat het wijkteam doet en de schaamte te bestrijden die mensen ervan weerhoudt om professionele hulp te vragen.

Die constatering was een bruggetje naar wat Ondernemend Krommenie in gang heeft gezet om meer bekendheid te geven aan Krommenie als een dijk van een dorp en onder dit motto meer bezoekers te trekken. Daarvoor wordt onder meer gedacht aan een platform dat actuele informatie geeft over wat er allemaal te beleven is in Krommenie. OK vindt het belangrijk om de belangstelling, die nu al ontstaat door allerlei activiteiten, vast te houden en om te zetten in een blijvende binding met Krommenie. Meer samenwerking om voor Krommenie meer rendement uit deze inspanningen te halen.

Ondernemend Krommenie
Emile Poulain, voorzitter van Ondernemend Krommenie, vertelde dat in samenwerking met de winkeliersvereniging DOKA en een aantal betrokken Krommenieërs een missie en visie voor Krommenie is gemaakt die nu moet worden vertaald in concrete acties en activiteiten om Krommenie beter op de kaart te krijgen.

geeltjes krommenie

Drie speerpunten
Deze discussieavond leidde tot een aanzet voor drie speerpunten voor de toekomst:

  • Meer bekendheid voor Krommenie als aantrekkelijke plaats, als centrum voor noordelijk Zaanstad.
  • Bestrijden van eenzaamheid, armoede en vergrijzing.
  • Meer aandacht voor ontmoeten, verbinden en samenhang.

De deelnemers kregen van de wijkmanager huiswerk mee: bedenken wat er concreet moet gebeuren op deze onderdelen en in het bijzonder wat nodig is om een inbreng te krijgen van de Krommenieër gemeenschap en uiteindelijk een stevig draagvlak in het dorp. Waar, zo blijkt uit de wijkmonitoren, wantrouwen heerst jegens het stadhuis, het college van Burgemeesters en Wethouders en de gemeenteraad.

Gemeenteraadsleden
De afwezigheid van de gemeenteraadsleden uit Krommenie die waren uitgenodigd, is een gemiste kans om meer vertrouwen te wekken. Krommenie is niet zo uitzonderlijk: dorpelingen zijn nu eenmaal verknocht aan hun dorp. Zij schuwen de stad niet, als zij na een paar uur maar weer naar huis kunnen.

Ideeën voor wat nodig is om Krommenie van een goede toekomst te verzekeren? De Orkaan is daar benieuwd naar…

Tekst en foto’s: Jaap de Jong. (Foto links boven van Anneke van der Kooi – eerder gebruikt in artikel over Krommenie.)

Deel dit artikel:

Een reactie

  • NETSHEILA, een internationaal bedrijf gevestigd in Krommenie, doet graag mee door workshops netwerken en verbinden te geven. Deze workshops zijn heel goed ontvangen door scholen en ondernemers in Zaanstad en maken het verschil.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *