Een historische vereniging die zelf geschiedenis schrijft. Dat verdient aandacht. Na dertig jaar foto’s inplakken, is de uitgever van de Krommenieër Kroniek, het Historisch Genootschap Crommenie, in juni de digitale wereld ingestapt.

Vier keer per jaar kwam een trouwe plakploeg in actie om met de hand in elk nummer drie kleurenfoto’s te plakken. Dat zijn dus in totaal minstens 339.000 foto’s (exclusief de speciale uitgaven), waarvoor 1.356.000 plakkertjes nodig waren.

Door het overstappen op moderne kleurendruk ‘is het HGC-orgaan nog aantrekkelijker en een lust voor het oog geworden,’ schrijft de redactie. Het eerste gedrukte exemplaar heeft Hans Verhoeven van drukkerij Luxora/prepres-4u aangeboden aan Willem Esman, hoofdredacteur van de Krommenieër Kroniek.

De inhoud is even kleurrijk als het uiterlijk: een artikel over de pinksterkermis van 1924, de samenwerking van de Krommenie-Assendelft Meubelfabrikanten, het gemankeerde leven van Isaac van der Poel die niet altijd het rechte pad bewandelde en de strijd voor het behoud van het oude spuithuis.

Door: Jaap de Jong