Laatste stuk Westzijde op de schop, toch 30 km?

Na een ingrijpende opknapbeurt van het stuk tussen Vinkenstraat en Ruijterveer is nu het laatste stuk Westzijde tot de Papenpadsloot aan de beurt.

De eerste ‘slachtoffers’ zijn de bomen die nu langs de Westzijde staan. Er wordt natuurlijk teruggeplant, maar voordat ze weer zo groot zijn gaan er jaren overheen.

Een aantal bomen verkeert volgens de gemeente in “een matige tot slechte conditie”, ze worden tijdens de herinrichting vervangen, maar “in de definitieve situatie zijn er meer bomen dan er oorspronkelijk stonden op de Westzijde.”

In februari 2019 wordt met de herinrichting gestart. In de komende maanden worden gas- en waterleiding vervangen en oude kabels verwijderd. Ook wordt een klein deel van de riolering vernieuwd.

30 km?

Volgens de gemeente zal “in samenspraak met bewoners, ondernemers, scholen en andere samenwerkingspartners’ bekeken worden of het stuk tussen Klokbaai en Papenpadsloot ook een 30 km-zone kan worden zoals het eerst stuk. Een raadsmeerderheid pleitte eerder voor zo’n ingreep maar B&W was daartegen omdat 30 km niet veiliger zou zijn.

Eenrichtingsverkeer

Tijdens de eerste werkzaamheden zal één rijbaan worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bij de herinrichting wordt de Westzijde volledig afgesloten. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Vincent van Goghweg, Provincialeweg en Stationsstraat/Vinkenstraat. Zaanstad waarschuwt:

“Bewoners, ondernemers en andere (weg)gebruikers zullen ernstige hinder ondervinden van de werkzaamheden.”

Op dinsdagavond 18 september is een informatiebijeenkomst in de Westzijderkerk (Bullekerk, Westzijde 75) waarin een toelichting gegeven wordt over de werkzaamheden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur

Foto’s: Albert Groothuizen

Deel dit artikel:

22 reacties

 • Martin Röhling

  ksn iemand uitleggen waarom 30 km/h ‘niet veiliger’zou zijn – bij de snelheidsbepaling op de westzijde tussen klokbaai en papenpadsloot?
  en dan liefst met drempels op de weg voor de auto’s

  • Jaap

   Natuurlijk is 30 km veiliger maar alleen als er gehandhaafd wordt anders werkt het niet maar dat doen onze handhavers niet, die hebben het te druk met fietsen bekeuren / weghalen die een beetje buiten de lijnen staan in het centrum.

 • Jaap

  Ik dacht al, de gemeente heeft voor het gemak de vluchtheuvels maar weggehaald. Nu vliegen de auto’s je weer lekker met 60 voorbij.
  Opvallend trouwens dat bomen die de gemeente weg wil hebben altijd in slechte staat / ziek zijn.

 • Egbert Visser

  In theorie is 30 km/u veiliger maar de praktijk zal leren dat de Westzijde niet veiliger zal worden o.a.omdat de voorrangsregeling wordt veranderd. Nu heeft verkeer op de Westzijde voorrang maar bij een 30 km zone worden het gelijkwaardige kruisingen en krijgt rechts- dus de zijstraten van de Westzijde – voorrang. Als ze dit gedeelte van de Westzijde net zo gaan inrichten als het gedeelte tussen Vinkenstraat en Ruyterveer dan zal de weg een stuk smaller worden waardoor de kans op aanrijdingen zal toenemen.
  Handhaven op snelheid in de Westzijde gebeurd nu al niet dus het is een utopie te denken dat dit straks wel gaat gebeuren.
  Drempels zijn helemaal uit den boze omdat vrachtwagens juist door afremmen en optrekken voor trillingen zorgen waardoor er schade aan de panden zullen ontstaan en in de Westzijde staan aardig wat oude panden.

  • Jaap

   Is waar hoewel het mij onduidelijk is waarom het niet mogelijk is voorrangskruisingen aan te leggen in een 30 km zone. Alleen maar omdat het zo is ?
   Daarbij zal alles een stuk overzichtelijker worden wanneer de hele Westzijde 3o km wordt tot de Vincent van Goghweg aangezien het in het verlengde ervan richting Koog aan de Zaan toch ook weer een 30 km zone wordt.
   Stukje 30, dan weer 50 en dan weer 30 maakt het een stuk onduidelijker.
   Zoals Orkaan al terecht opmerkt waarom het op het eerste stuk dan wel kan ?
   Maar goed, als de gemeente zich niet geroepen voelt te gaan handhaven heeft het ook totaal geen nut hoewel het in Koog aan de Zaan wel degelijk werkt, op enkele idioten na natuurlijk die met 80 over de Raadhuisstraat scheuren. Die zal je altijd houden.
   En anders zetten we toch gewoon camera’s neer ? Bij de busbrug is dit ook geen probleem terwijl er daar niet eens sprake is van gevaarlijke situaties.

 • De Orkaan

  Als 30 km niet veiliger is, waarom dan dat eerste stuk wel ingericht als 30 km-zone?

 • Jaap

  En Egbert, dat het aantal aanrijdingen zal toenemen waag ik te betwijfelen, weet ik niet, ken ik geen cijfers van echter is het wel duidelijk lijkt mij dat een aanrijding met 30 km een stuk minder ernstige gevolgen zal hebben.
  Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben.
  Dus gewoon helemaal 30 km, voorrangskruisingen en klaar.
  Als dat niet kan gewoon aanpassen dat het wel kan hoewel even verder kijken dan de neus lang is niet de sterkste kant is van die leden die hier voor verantwoordelijk zijn.

 • Egbert Visser

  @ Orkaan

  Omdat het eerste stukje Westzijde veel meer winkelgebied is. Het stukje vanaf de Klokbaai richting Vincent van Goghweg is de ontsluitingsweg van Oud West.
  Het gaat mijn inziens om een aantal factoren waarvan ik denk dat het niet veiliger wordt, niet veiliger betekend niet dat het gevaarlijker wordt.
  Ik weet ook niet hoe ze dit gedeelte van de Westzijde gaan inrichten. Wordt dat net als het eerste stuk of wordt het als het stuk tussen het Papenpad en de Vincent van Goghweg?
  Als het gaat worden zoals het stukje Vinkenstraat – Ruyterveer dan wordt de straat smaller en is er dus minder ruimte voor het verkeer waardoor de kans bestaat de fietsers in de verdrukking komen.

  Ik ben voorstander van een 30 km zone maar ik heb ooit ergens gelezen – volgens mij op de Orkaan – dat 30 km zones geen voorrangskruisingen meer mogen hebben. Als de situatie bij het oude blijft – dus met voorrangskruisingen – dan zal de weg wel veiliger worden- omdat je iets langzamer moer rijden.
  En daarnaast: hoe gaan de heren scootercoureurs met de nieuwe regels om ? Vooral de heren shoarma- en pizzabezorgen hebben meestal oogkleppen op en de stelregel des te harder des te beter!
  Maar als je de voorrangssituatie gaat veranderen dan zijn de mensen onbekend met de situatie en verwacht ik meer aanrijdingen.
  Sinds enige tijd heb je als fietser bijvoorbeeld geen voorrang meer als je vanuit de Westzijde richting Gedempte Gracht / Damstraat moet. Ik weet niet of er al ongelukken zijn gebeurd daar maar ik vind het er daar voor fietsers niet veiliger op geworden.

  • De Orkaan

   In een 30 km-gebied zijn inderdaad geen voorrangskruisingen toegestaan.

   • BG

    Dat is niet helemaal juist. Met een zogenaamde ‘uitritconstructie’ (doorlopende stoep), zijn wel voorrangskruisingen mogelijk.
    Meer informatie: https://zaanstreek.fietsersbond.nl/2018/06/08/voorrang-westzijde/

   • Rob

    De weginrichting van een 30 km zone moet zelfhandhavend zijn, wegmarkeringen ontbreken voor een groot deel en op kruisingen gelden de normale voorrangsregels.
    Maar dat er géén voorrangskruisingen mogelijk zijn berust volgens mij op een misverstand, ik zou dan graag het reglement vernemen waarin dat is vastgelegd. Ik attendeer bijvoorbeeld op de Wandelweg in Wormerveer: die is vanaf Plein 13 ingericht als 30 km zone, maar heeft wel degelijk voorrang op alle zijstraten. Dat is ter plekke duidelijk aangegeven. Ergo: het kan dus wel.
    Voor de Westzijde zou dat overigens niet eens nodig zijn: alle zijstraten zijn nu al voorzien van een dremplconstructie en moeten dus nu al voorrang verlenen.

  • Jaap

   Eh,” niet veiliger betekent niet dat het gevaarlijker wordt ” die snap ik even niet.
   En verkeerssituaties worden zo vaak veranderd, er wordt dan een bord geplaatst dat de situatie veranderd is. Opletten dus.
   De scootermannetjes kun je alleen aanpakken door te handhaven, maar ja, daar heb ik ze zelden de auto voor uit zien komen. Denk dat dat te ingewikkeld is.

 • Egbert Visser

  Jaap, ik denk dus dat het niet gevaarlijker wordt maar ook niet veiliger, het is wat je zegt, blijven opletten voor alle verkeersdeelnemers en wat handhaving betreft, die hebben meer oog voor iemand die rustig over de markt fietst als het rustig is , ok dat mag niet, maar er zijn mensen die nog wel kunnen fietsen maar verder slecht kunnen lopen – of parkeerboetes uitdelen in het centrum terwijl ik vaak genoeg zie dat auto`s verkeerd geparkeerd staan in bijvoorbeeld de Rosmolenbuurt, ik heb vroeger geleerd dat je minimaal 5 meter van een bocht mag parkeren, nou in de Oostzijde staan ze in de bocht geparkeerd!
  Handhaving in Zaanstad meet met twee maten!

 • JanG

  Nu al zijn er nauwelijks voorrangskruisingen tussen Papenpad en Klokbaai. Het zijn bijna allemaal uitritconstructies. Daar heeft de aansluiting op de Westzijde een kleine verhoging. Dit is onder meer zo bij de Ooievaarstraat, het verkeer op de Westzijde heeft dan voorrang op dat uit de zijstraat.
  In het 30 km-stuk Westzijde is deze constructie toegepast bij de Zeemansstraat.
  Het is dus heel goed mogelijk om in een 30 km-gebied het verkeer op de Westzijde voorrang te geven! Formeel is het geen voorrangskruising, maar de uitrit zorgt voor voorrang op de hoofdweg.

 • martin kruijt

  dan vergeet je de fietsers die midden op de straat en op de stoep fietsen.

  • Jaap

   Natuurlijk Martin, handhaven / controlen geldt voor alle verkeersdeelnemers dus ook fietsers.
   Het is niet aan ons wie er handhaaft, politie of handhaving, als ze het maar doen !

   Trouwens, bij mij is de optie gegevens bewaren onder de invulvelden verdwenen ?
   Moet dit nu iedere keer opnieuw doen.

 • Egbert Visser

  Martin, dat klopt maar de kern van het verhaal is dat handhaving er is om de regels te handhaven en aangezien de dames en heren van handhaving in dienst zijn van de Gemeente Zaanstad is het dus hun taak om in de hele gemeente te handhaven en niet op een stukje van 300x 500 meter oftewel het gebied tussen de Czaar Peterstraat, Stationstraat, Westzijde en Rustenburg.
  Als ik door Zaanstad fiets – van noord tot zuid en van oost naar west dan zie ik overal automobilisten, brom-, snor- en gewone fietsers en zelfs voetgangers zich niet aan de verkeersregels houden en dan denk waarom doet handhaving niets? Ik zie ze wel parkeerbonnetjes uitschrijven en fietsers die over de markt fietsen bekeuren maar verder doen ze nauwelijks iets aan hinderlijk gedrag zoals het fietsen of lopen door rood , het geen richting aangeven, fietsen over de stoep en straks weer het fietsen zonder licht.
  Ik vraag me af of inwoners van Krommenie, Westzaan of Assendelft ooit mensen van handhaving hebben gezien in hun dorp.
  Daarom heeft de hele discussie om van de Westzijde wel of geen 30 km zone te maken totaal geen zin als er toch niet word gecontroleerd.

  • Rob

   Verkeer is de verantwoordelijkheid van de politie, niet van Handhaving.
   Snelheidscontrole is dus een politietaak.

   • Erik Esteie

    Verkeer is de verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemer, of hebben we in ene allemaal ons rijbewijs gekregen bij een pakje boter in de supermarkt?

   • Jaap

    “Verkeer is de verantwoordelijkheid van de politie, niet van Handhaving” ?
    En fietsen op de gracht is geen verkeer ?
    Vrees dat politie en handhaving zelf niet weten bij wie de verantwoordelijkheid ligt.

 • Egbert Visser

  Handhaving heeft al bepaalde politietaken overgenomen dus als de politie weigert controles te houden op 30 km wegen – volgens sommigen een politietaak – kan handhaving dit mooi doen anders heeft het ook geen zin wegen als zodanig in te richten.
  Natuurlijk is verkeer de verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemer zoals Erik zegt maar als mensen eenmaal hun rijbewijs hebben zijn ze veel regels ineens vergeten en fietsers hebben al helemaal geen rijbewijs.
  Als iedereen zich aan de regels houd dan gebeuren er nog nauwelijks ongelukken maar ieder jaar vallen er nog honderden doden en tienduizenden gewonden in het verkeer. De oorzaak van al deze ongevallen zijn in verreweg de meeste gevallen haast en onoplettendheid. Prima dat iemand in het gunstigste geval zijn auto total loss rijd maar meestal zijn er anderen bij betrokken.
  Wat ik in een eerdere reactie al aangaf is dat de controle op simpele regels ernstig tekort schiet, een auto die in een bocht staat geparkeerd belemmert het overzicht van andere verkeersdeelnemers, mensen die door rood rijden hebben alleen maar oog voor het stoplicht, fietsers zonder licht zien genoeg zeggen ze maar anderen zien ze niet of te laat, een smartphone hoort niet in het verkeer, als automobilist krijg je een dikke bekeuring maar (snor)fietsers mogen bellen en appen wat ze willen. Om het verkeer veiliger te maken zou een algeheel verbod van smartphones in het verkeer een uitkomst zijn. Een paar jaar geleden wilde de minister dit al in de wet zetten maar de politie gaf al aan het verbod niet te kunnen handhaven, waar zijn we mee bezig!
  Als politie kun je wel langs de snelwegen gaan staan flitsen en miljoenen euro`s voor de staatskas ophalen maar verreweg de meeste ongevallen gebeuren binnen de bebouwde kom en juist daar is nauwelijks controle.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *