Vorige week is het stuk Westzijde tussen Stationsstraat en Ruijterveer afgemaakt. De straat kreeg bredere stoepen, nieuwe fietsrekken en straatmeubilair. En het werd een 30 km.-zone.

Ook de Stationsstraat werd bij het 30 km.-gebied getrokken. Vanaf dat punt is de Westzijde eenrichtingsverkeer voor auto’s en motoren.

Begin maart werd het stuk voor alle verkeer – behalve voetgangers – afgesloten. In november 2017 maakten we een filmpje van het eerste stuk dat werd opgeknapt. Vorige week lieten we zien hoe er nog hard gewerkt werd om de straat op tijd af te krijgen. Hieronder is te zien hoe het tweede stuk is aangepakt.

De volgende fase is het werk tot de Klokbaai. Ook dat stuk wordt een 30 km.-zone. Binnen de gemeenteraad zijn er stemmen opgegaan om deze maximum snelheid op een groter stuk in te voeren.