LHBTIQ+: Bijpraten

LHBTIQ+ personen met een verstandelijk of lichamelijke beperking, die op zoek zijn naar gezelligheid, kunnen iedere maand in Wormerveer terecht.

In de Lorzie kunnen ze ervaringen uitwisselen, vertellen over hun coming-out en relaties en vriendschappen opdoen.

Voor de Coronacrisis stapten mijn partner en ik op een zaterdagmiddag binnen om een kopje thee te drinken en een praatje te maken. Misschien gooiden wij een beetje roet in het eten want ze stonden net op het punt een spel te doen. Een prettige manier die wordt aangeboden om te ontdekken wie je bent en gesprekken over diversiteit aan te gaan. De sfeer was erg geanimeerd aan de grote tafel en we werden hartelijk ontvangen maar lieten de deelnemers toch snel aan het spel beginnen.

Sinds een paar maanden is er voor dit café de locatie de Lorzie gekozen. Goed bereikbaar en een prettige sfeer waardoor er veel mensen bereikt worden.

Vanuit Odion is deze laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheid 4 jaar geleden gestart.

Dat LHBTIQ+ personen door Odion serieus genomen worden blijkt uit het feit dat de organisatie zich enorm inzet om de Roze Loper in de verschillende locaties gecertificeerd te krijgen.

Op dit moment hebben zes Odion locaties officieel de Roze Loper, waarvan er drie in Zaanstad.

Dat de verwachting is dat er volgend jaar meer locaties met een Roze Loper zullen komen geeft het belang aan wat Odion hieraan hecht.

Dit betekent dat de locaties open staan voor elke seksuele geaardheid, de cliënten daarbij ondersteunen en vooroordelen worden tegengegaan. Organisaties zoals het COC en Zonder Stempel (een organisatie de mensen met een verstandelijke beperking informatie geeft over seksuele diversiteit) ondersteunen hierbij om de Roze Loper geïmplementeerd te krijgen.

Ook bieden zij de medewerkers, bijvoorbeeld die van Odion, trainingen aan en worden er regelmatig een symposium gehouden waarin de doelgroep wordt uitgenodigd om deel te nemen aan b.v. workshops.

Ik sprak over deze zaken met Angelique, sinds 2 jaar werkzaam bij Odion, projectmedewerker Roze Loper en coördinator van café Pride.

“Inclusiviteit in onze samenleving is voor de doelgroep erg belangrijk. Als je een verstandelijk of lichamelijk beperking hebt en daarnaast ontdekt dat je lesbisch, homo, biseksueel of trans bent moet je vaak dubbel voor je acceptatie opkomen. Door het bespreekbaar te maken kun je ontdekken wat je genderidentiteit is.

Alles inclusiever maken, toegankelijkheid, veiligheid voor de groep, in het uitgaansleven en rekening houden met mensen met autisme waarbij te veel prikkels ongewenst zijn.

Maar ook bejegening en discriminatie zijn voorbeelden waar de groep mee te maken heeft”.

In juli wordt er, na online bijeenkomsten, weer gestart met fysieke ontmoetingen van Café Pride. De eerstvolgende op zaterdag 18 juli van 13.00 tot 15.30 uur bij het Servicebureau Bureau van Odion, Mercuriusweg 5a in Wormer. Ook in augustus vindt hier de bijeenkomst plaats.

Zodra het weer mogelijk is vanwege de Coronamaatregelen zullen de bijeenkomsten in de Lorzie elke 3e zaterdag van de maand plaatsvinden.

 

 

 

Namens de Zaanse Regenboog,

Coby Voorn

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *