Zaanse Regenboognota een jaar later: ‘Er mag nog wel een tandje bij’

Vandaag viert de LHBTI+ gemeenschap Coming Out Dag. Dat is de dag waarop gevierd wordt dat iedereen mag zijn wie hij of zij is en wil zijn ongeacht seksuele oriëntatie en of genderidentiteit. Er wordt ook stilgestaan bij mensen die nog niet uit de kast zijn gekomen.

Door: Coby Voorn

Deze week zijn door de gemeente Zaanstad posters in de stad opgehangen die de acceptatie van iedereen die een andere geaardheid heeft moet bevorderen (foto boven). En vanmorgen vroeg zal op het gemeentehuis de regenboogvlag gehesen worden.

Vorig jaar werd rond Coming Out Dag een Zaanse Regenboognota aan het College van B&W en de gemeenteraad van Zaanstad aangeboden. Na één jaar vraag ik verantwoordelijk wethouder voor LHBTIQ+ zaken Rita Noordzij welke doelen uit deze nota gerealiseerd zijn en waar op dit moment de nadruk op ligt. Ik maakte een verslag van dat gesprek. 

Het netwerk van organisaties die zich bezighouden met LHBTIQ+ belangen is voor de gemeente belangrijk en heeft zich het afgelopen jaar verstrekt. Zij zijn gesprekspartner en signaleren onderwerpen die van belang zijn. Maar wat is er binnen de gemeente tot stand gekomen? 

Vanuit het Rijk krijgt de gemeente ieder jaar € 24.000.- en dat wordt aangevuld met hetzelfde bedrag door de gemeente. Dit totaal geeft de ruimte om meer te doen dan de reguliere begroting toelaat. Want geld, zo blijkt in het gesprek, belemmert de gemeente ervan om aanbevelingen op te pakken die de makers van de Regenboognota nu juist zo belangrijk vinden. Om de gemeentebegroting sluitend te maken is er voor LHBTIQ+ beleid op verschillende terreinen onvoldoende geld. Het Regenboogbeleid in een Regenboogstad moet het doen met de € 48.000, – die hiervoor beschikbaar worden gesteld. 

Het sensitief maken van de wijkmanagers in een samenleving waar diversiteit een belangrijk onderdeel van uitmaakt is voor de LHBTIQ+ erg belangrijk. Discriminatie van kwetsbare groepen zou hier meer aandacht kunnen krijgen. Dit geldt ook voor de politie die een steeds grotere rol bij handhaving moet spelen waarbij aandacht voor deze groep achterblijft. Om ouderen, ook in verzorgingshuizen, een garantie te geven op een veilige omgeving kan de gemeente een rol spelen. Bijvoorbeeld door met de instellingen in gesprek te gaan wat kan leiden tot een Roze Loper keurmerk. 

Zijn er dan geen positieve dingen te melden? Gelukkig wel, ondanks een jaar met Corona wordt er bij de gemeente intern aan bewustwording gedaan door het aanbieden van online-trainingen aan ambtenaren. Bij sportclubs bestaat interesse om een veilig, inclusief, sportbeleid op de agenda te zetten. Deze zomer is gestart met een programma hiervoor. Voor jongeren is er ieder jaar weer de succesvolle Paarse Vrijdag (2e vrijdag in december). De afdeling Statistiek en Onderzoek van de gemeente peilt ‘inclusie’ om meer te weten te komen waar de knelpunten liggen en waar de prioriteiten in het beleid gesteld moeten worden.

Conclusie

De regenboognota is geschreven vanuit de verwachting dat de gemeente daar daadkrachtig mee aan de slag zou gaan.

De foto met de poster van Coming Out Dag die afgelopen week in de krant stond met het college ervoor is mooi. Zaanstad kiest ervoor om Regenbooggemeente te zijn. Maar dat er nog heel wat moet gebeuren voordat de LHBTIQ+ gemeenschap zich volledig thuis voelt, is duidelijk. Daar moet nog hard aan gewerkt worden. Ook heeft de raad hierin een verantwoordelijkheid. Zij kunnen aan het college opdracht geven om zaken die belangrijk zijn uit te voeren. Misschien is, in aanloop naar de verkiezingen, dit een goed moment om het onderwerp LHBTIQ+ ook vanuit de politieke partijen onder de aandacht te brengen.

Het zijn nu kleine stapjes die vanuit bewustwording tot verandering moeten leiden. Er gebeurt niet niks, maar er mag nog wel een tandje bij, beleidsmakers in Zaanstad.

Deel dit artikel:

5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *