Er staan bordjes: ernstige verkeershinder. Fout bordje. Er had moeten staan: levensgevaarlijk voor voetgangers.

In verband met de werkzaamheden op de Houthavenkade is het voetpad langs de Havenstraat verdwenen. Voetgangers moeten nu over de straat lopen, ook ’s avonds terwijl de lantaarns niet branden en de weg nauwelijks breed genoeg is voor een auto. Voor voetgangers is er geen alternatief, het tegelpaadje aan de andere kant loopt alleen tussen het standbeeld en de hangplek. Er staan wel ‘handige’ palen zodat auto’s niet in het zand terecht komen (en zodat de weg nog smaller en gevaarlijker wordt).

De foto’s zijn overdag genomen vanuit de auto. ’s Avonds zijn voetgangers die op de rijbaan lopen vrijwel onzichtbaar. Ook voor fietsers is het riskant.