Vandaag – dinsdag 30 januari 2024diende voor de rechtbank in Den Haag een bodemzaak tussen Stichting Recht op Bescherming Vliegtuighinder (RBV) en de Nederlandse Staat over het al dan niet terugdringen van geluidsoverlast voor omwonenden van Schiphol. De rechtszaak duurde de hele dag.

Volgens de advocaat van RBV ontkent de Nederlandse Staat de geluidshinder. Zij verwees hierbij naar onderzoek van de GGD. Ondanks de belofte van minder hinder is dat in de praktijk niet het geval, als het vliegverkeer groeit, neemt de hinder toe.

De RBV eist reductie van vluchten en van de geluidbelasting voor de omgeving. De overlast leidt ook tot gezondheidseffecten waarmee de Nederlandse overheid rekening moeten houden: “Schiphol is uit zijn jasje gegroeid.”

Wanneer de rechtbank uitspraak doet ia nog niet bekend.

Vandaag in de Volkskrant drie pagina’s over de Assendelftse onderwonende Winnie de Wit: Schiphol wordt stiller, maar de overlast neemt toe. Hoe kan dat? (achter slotje – maar de podcast is wel voor iedereen te beluisteren)

De rechtbank tijdens de zitting

Door Piet Bakker. Foto boven: de Orkaan, onder: Orkaan-archief: vliegtuigen boven Assendelft. Extra info van websites Rechtspraak, Volkskrant en RVB.