Maaike Haas plaatsvervangend directeur bij FluXus (& audio 🔈)

Maaike Haas, nu nog plaatsvervangend directeur bij FluXus, gaat als plaatsvervangend directeur/bestuurder* de lopende zaken bij FluXus behartigen. FluXus gaat ook snel een interim-directeur aanstellen voordat er een permanente vervanger voor vertrekkend directeur Jos van Geel komt. Van Geel kondigde vorige maand onverwacht aan per 1 mei te stoppen.

In een brief aan de netwerkdocenten schrijft Annemarie Roggeveen, voorzitter van de Raad van Toezicht, dat het besluit “onverwacht kwam en bij een aantal van jullie emotionele reacties teweeg bracht. Deze betroffen zowel het plotselinge besluit als wel ook de zorg over het bestendigen van de net ingezette koers.”

Dat er zorgen waren over de ‘ingezette koers’ werd pijnlijk duidelijk uit de reacties van muziekdocenten die reageerden op De Orkaan of die later werden bevraagd. Die zorgen betroffen niet het ‘bestendigen’ van de koers maar de ingezette koers zelf. Die zou ertoe hebben geleid dat het muziekonderwijs op scholen “naar de gallemiezen is geholpen”, dat de Jong-Talent afdeling in haar bestaan werd bedreigd en dat er sowieso weinig aandacht was voor de muziekafdeling. Door muziekdocenten is zelfs geopperd om zich af te splitsen van FluXus.

Bestendigen

Roggeveen schrijft aan de docenten dat het MT (Management Team) stil gaat staan “bij de nieuwe situatie en ons te beraden op de wijze waarop we de ontstane vacature gaan invullen. We willen in ieder geval voldoende tijd nemen om het profiel voor de nieuwe directeur op te stellen en de wervingsprocedure te beschrijven waarbij we vanzelfsprekend de personeelsleden en ook de netwerkdocenten zullen betrekken.” Daarom zal er eerst tijdelijk een interim-directeur aangesteld worden.

Maar aan de koers zelf wordt niets veranderd: “De interim-directeur krijgt als opdracht mee de ingezette koers te bestendigen en daar waar nodig verder uit te werken.”

Ook schrijft ze dat de RvT “het erg belangrijk (vindt) dat de relaties met de netwerkdocenten verder worden verduidelijkt en uitgewerkt en daar waar nodig verbeterd. We hebben binnenkort met een paar kandidaten daarover een gesprek.”

Lees ook:

* In de eerste versie stond dat Haas zelf ‘interim’ werd, dat zit dus anders. Voordat de interim komt neemt Haas de lopende zaken waar.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *