Meer burenruzies in 2018 (en minder bemiddelaars)

Het aantal conflicten tussen buren is in de Zaanstreek in 2018 opnieuw gestegen. De stichting Beterburen heeft 422 meldingen gekregen die hebben geleid tot het inzetten van vrijwillige bemiddelaars. Dat is een toename met 57 gevallen ten opzichte van 2017.

Met een stijging van ruim twaalf procent zit de Zaanstreek iets boven het gemiddelde van Beterburen in het werkgebied (elf procent). Het aantal vrijwillige bemiddelaars in de Zaanstreek is met vijf gedaald tot dertig.

Door Jaap de Jong

De daling van het aantal vrijwilligers is voor Inez De Jaegher, projectleider bij Beterburen, de reden om de noodklok te luiden:

‘Als we niet snel op het oude niveau komen dan zullen we aanmeldingen op een wachtlijst moeten zetten en dat draagt niet bij het snel oplossen van problemen. Het wordt dan lastig om onze doelstelling te halen: binnen twee weken het intakegesprek voeren en na zes weken de bemiddeling afronden. Nu doen we dat in zestig procent van de gevallen met een positief resultaat.’

Psychische problemen

De stijgende lijn in de burenruzies heeft een aantal oorzaken. De meest problematische is dat steeds meer mensen met psychische problemen of in kwetsbare omstandigheden zonder goede begeleiding terugkomen in de samenleving:

‘Als in die situatie ook nog eens een conflict met de buurt ontstaat dan escaleert dat meestal heel snel tot een heftig en complex probleem. Wij hebben gelukkig bemiddelaars die ervaring hebben met zware casuïstiek. Maar onze ervaring leert ook dat je met mensen met psychische problemen alleen werkbare afspraken kunt maken als zij daarbij intensief worden begeleid. En die begeleiding is er meestal niet.’

Andere oorzaken van de toename van burenruzies zijn de groei van het aantal inwoners en de ‘verdichting’ van het aantal mensen per woning. ‘Een positieve ontwikkeling is dat onze bekendheid steeds groter wordt. We zien dat meer mensen op eigen initiatief een beroep op ons doen om te helpen bij het oplossen van problemen met de buren.’

Behoorlijke belasting

Het werk van een vrijwillige bemiddelaar bij Beterburen vraagt iets meer inspanning en uithoudingsvermogen dan koffie schenken in een buurthuis of verzorgingstehuis:

‘Een bemiddelaar heeft meestal twee zaken in behandeling. Je moet erop rekenen dat je daar gemiddeld vier uur per week mee bezig bent. Dat is een behoorlijke belasting.’

Dat bevestigt Sonja (achternaam bij de redactie bekend).:

Als ik een bemiddelingsgesprek heb gevoerd dan kom ik meestal moe thuis. Ik doe dit werk met mijn hart, omdat ik de harten moet zien te bereiken van de mensen die een conflict met elkaar hebben. Je moet heel intensief luisteren naar wat zij zeggen en voortdurend alert zijn op mogelijkheden om het gesprek te sturen naar wat de oorzaak is en naar een mogelijke oplossing. Je moet goed kunnen doorvragen.

Als bemiddelaars kom je niet met een kant-en-klare oplossing die de strijdende partijen alleen maar hoeven uit te voeren. Onze rol is de buren zó sturen dat zij zelf de oplossing vinden en daarover afspraken maken. Daarom is goed kunnen luisteren volgens mij de belangrijkste eigenschap voor een bemiddelaar.’

Waarom Sonja voor dit vrijwilligerswerk heeft gekozen?

‘De voldoening dat je mensen tot elkaar hebt weten te brengen. Het klinkt misschien gek, maar dat is voor mij ook een vorm van ontspanning. De een ontspant zich door de televisie aan te zetten en naar een spannende documentaire te kijken. Ik beleef die documentaire in het echt. En ik merk dat ik door de ervaringen als bemiddelaar anders ben gaan functioneren in mijn privéleven.’

Voor meer informatie over de functie van bemiddelaar en de opleiding: www.beterburen.nl. De foto komt van de site van Beter Buren.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Lisa

    Helemaal eens met mijn collega Sonja: het geeft voldoening om mensen tot elkaar te brengen. In ons dichtbevolkte land waar mensen dicht bij- naast- en boven elkaar wonen ontstaan snel irritaties. Dat kan uit de hand lopen. Als bemiddelaars doen we ons uiterste best om de buren weer tot elkaar te brengen. Met inzet van ons inlevingsvermogen, onze aandacht voor de persoonlijke mens, werk- en/of levenservaring, sociale eigenschappen lukt dat in de meeste gevallen.
    Ik kan het iedereen aanbevelen die iets aan de samenleving wil meegeven Je krijgt een goede opleiding en regelmatig bijscholing. Wie neemt de uitdaging aan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *