Meer burenruzies in 2018 (en minder bemiddelaars)

Het aantal conflicten tussen buren is in de Zaanstreek in 2018 opnieuw gestegen. De stichting Beterburen heeft 422 meldingen gekregen die hebben geleid tot het inzetten van vrijwillige bemiddelaars. Dat is een toename met 57 gevallen ten opzichte van 2017. Met een stijging van ruim twaalf procent zit de Zaanstreek iets boven het gemiddelde van Beterburen in het werkgebied (elf […]

» Lees meer