In de gemeente Ameland staan relatief gezien de meeste motoren geregistreerd. Daar hebben 106 op de duizend volwassenen een motor in bezit. Bij de buren in Schiermonnikoog hebben ze de minste motoren per duizend inwoners: bijna 21. De Zaanse cijfers zitten daartussen met 50,7 in Zaanstad, 60,4 in Oostzaan en 71,9 in Wormerland.

Op 1 januari 2024 was het totaal aantal in Nederland geregistreerde motoren 703.000. Hiervan staat 97,3 procent op naam van een particulier. Het bezit van motorfietsen nam het meest toe bij volwassenen van 65 jaar of ouder.

Dat meldt het CBS in een recente publicatie.

De toename in het motorbezit onder 65-plussers is ook terug te zien in het rijbewijsbezit. Begin 2024 hadden 370.000 mensen in deze leeftijdsgroep een Nederlands motorrijbewijs. Dat is 28 procent meer dan vijf jaar eerder. Bij 18- tot 25- jarigen nam het rijbewijsbezit in die periode met 24 procent toe, van ruim 23.000 naar 29.000.

Ruim 1 op de 4 motorfietsen van 65-plussers is veertig jaar of ouder. Bij 18 tot 25-jarigen is dat slechts in 2 procent het geval. Zij rijden voornamelijk op motorfietsen die 0 tot 10 jaar oud zijn.

Om hoeveel motorfietsen gaat het eigenlijk in de Zaanstreek? Omdat het CBS alleen percentages geeft is dat niet precies aan te geven maar wel ongeveer. In Zaanstad gaat dat om bijna 7.000 stuks, in Wormerland om ruim 1000 en in Oostzaan minder dan 600.

Tekst: Redactie De Orkaan, Bron: CBS, Foto: Gemeentearchief Zaanstad (Oude BMW motor met zijspan, fotonummer 21_50958)