Over het vliegen van en naar Schiphol – en dus boven de Zaanstreek, vooral Assendelft, Wormerveer, Krommenie en Westzaan – is onlangs een nieuw akkoord gesloten. De club die dat afgesproken heeft – de Alderstafel – is genoemd naar de voorzitter, oud-minister Alders.

Het gaat daarbij om twee tegenstrijdige belangen: Schiphol wil meer vliegen, de mensen die er wonen willen minder vliegbewegingen boven hun hoofd.

Er is nu gekozen voor een compromis waarbij op korte termijn – vooral in de zomer – vaker wordt gevlogen, maar in de toekomst de groei wordt beperkt. De brief van wethouder Dick Emmer:

“Voor Zaanstad betekent dit compromis dat er weliswaar in de zomermaanden (wanneer de piek in het vliegverkeer zich voordoet) meer mag worden gevlogen op de Zwanenburgbaan, maar dat dit wordt gecompenseerd door het gegeven dat er in totaal tot 2020 minder vluchten zijn toegestaan. Het verhogen van de dagnorm betekent circa 1.000 vluchten per jaar meer op de Zwanenburgbaan, maar de totale reductie van vluchten is groter, namelijk circa 5.000 door de reductie in 2020.”

Het kaartje is een screenshot van een site waar de vliegbewegingen van en naar Schiphol live te zien zijn.