Meerderheid Raad Zaanstad voor De Orkaan (met aandacht voor vrijwilligers)

Morgenavond, donderdag 16 september, neemt de gemeenteraad van Zaanstad een besluit over het verlenen van de zendmachtiging voor de lokale omroep. De keuze gaat tussen De Orkaan en RTV Zaanstreek. Ook uitstel van het besluit is nog een optie.

Een raadsmeerderheid, bestaande D66, VVD, PvdA, CDA, ROSA, GL, SP en CU, heeft een amendement ingediend waarbij het Commissariaat voor de Media het advies krijgt de zendmachtiging aan De Orkaan toe te wijzen, het college wordt gevraagd:

“Het Commissariaat voor de Media om de zendmachtiging lokale omroep van de gemeente Zaanstad toe te wijzen aan de Orkaan, met een financiële ondersteuning ter hoogte van €98.356, welke gedekt is in de meerjarenbegroting 2022 en verder.”

Het raadsvoorstel van B&W ging voor uitstel van de keuze maar tijdens de behandeling in het Zaanstad Beraad bleek al dat de meeste partijen daar weinig fiducie in hadden.

Niet alle partijen tekenden mee. Dat betekent overigens niet automatisch dat die voor het voorstel van B&W zullen stemmen of tegen het amendement. Harrie van der Laan (POV), Jos Kerkhoven (DZ) en Marianne de Boer (LZ) hadden liever uitstel en extra geld gezien. Peter van Haasen (PVV) had voor het proces weinig waardering en vond het budget karig: “voor dit bedrag kan je geen radio en tv maken. Wij worden gedwongen voor De Orkaan te kiezen (wat niet wil zeggen dat wij er anders niet voor gekozen zouden hebben).” Ahmed Eid (DENK) zei eerder dat ook zijn partij de voorkeur gaf aan De Orkaan.

Vrijwilligers

Naast het amendement werd ook een motie ingediend die over de positie van de vrijwilligers ging, het college wordt opgedragen:

  • Om zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de Orkaan en RTVI Zaanstreek om de
    overgang van de zendmachtiging zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden
  • Hierbij aandacht te hebben voor de vrijwilligers en het publiek van RTVI Zaanstreek
  • Hierbij te proberen om de eventuele frictiekosten zo laag mogelijk te houden.

(Van de zijde van De Orkaan is die toezegging inmiddels binnen.)

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *