Zaterdag toog een filmploeg van het tv-programma Meldpunt van Omroep MAX naar Assendelft om daar interviews te houden met Winnie de Wit van de Saense Onderwonenden Schiphol (SOS Zaanstreek) en Han van Staveren van de Saamenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) uit het gebied rond de Veluwe, waar men vreest voor laagvliegroutes met herrie en uitstoot, mocht men Lelystad Airport ooit openstellen voor vakantievluchten.

De neerslag van deze opnames – 3,5 minuut beeld – zal vrijdag 4 juni a.s. om 19.15 uur op NPO2 te zien zijn in Meldpunt,dat in zijn geheel over Corona en het weer opstarten van alle bedrijvigheid zal gaan. Na het filmpje tikken we door:

Hoop op omslag?

De insteek van het gesprek was de vraag, of er nog zicht is op een omslag in onze denkwijze – een hoop die velen ten tijde van de eerste lockdown koesterden. Het idee, dat de ons door Corona opgelegde pauzestand ons tot een veranderde houding, tot een minder hectisch leven zou brengen – met misschien wel minder neiging tot ‘vliegen naar de zon’.

Zo werd in de voorbespreking het inmiddels al weer flink op stoom zijnde vlieggebeuren in Assendelft besproken, waarna buiten de opnames volgden. De ploeg had gehoopt op overvliegende vliegtuigen, maar door de noordenwind bleven die achterwege, op een paar stijgers na.

Polderbaan opgeplust

De Polderbaan is lang dicht geweest  en inmiddels uitgerust met toenaderingssoftware die, eenmaal in gebruik, nog veel meer vliegtuigen per uur gaat afhandelen. De  landingsroute op de Zwanenburgbaan was gedurende die tijd daardoor extra druk.

De ongelooflijk heerlijke frisse lucht is er al lang niet meer, de angst voor wat al die uitlaatgassen met de onderwonenden doet, is er alleen maar groter op geworden.
Gelukkig is er de App Explane van SchipholWatch, waarmee  de echte herrie kan worden geregistreerd en doorgegeven. Beter dan de foutieve berekeningen waarmee nog altijd beleid gemaakt wordt.

Focus op volksgezondheid

Dat er veel meer herrie is, dan waar alle overheidsrapporten van uitgaan, daar is iedereen inmiddels al lang van overtuigd. De focus moet nu echt komen te liggen op enerzijds de onveiligheid van Schiphol – met dat ingewikkelde banenstelsel – en wat er allemaal uit al die verbrandingsmotoren neerdaalt: schadelijke, kankerverwekkende stoffen als NOx, benzeen, zwaveldioxide, formaldehyde en NMVOS.

Met in Assendelft Tata als buur, die in de aanpalende postcodegebieden voor significant hogere sterfte aan kanker zorgt, is dat meer dan nodig.