Vorig jaar werd in de Zaanstreek bijna 1400 keer melding gemaakt van vuurwerkoverlast, 1200 van die klachten kwamen uit Zaanstad, Oostzaan en Wormerland waren ieder goed voor zo’n 100 klachten.

Ook dit jaar is het digitale meldpunt vuurwerkoverlast.nl voor de vijfde keer open. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder GroenLinks Zaanstad.

Gisteravond, 25 december stond de Zaanse teller al op 50.

Bij het meldpunt kunnen digitaal overlast, schade of gevaarlijke situaties door vuurwerk worden gemeld. GroenLinks wil met het meldpunt de overlast in kaart brengen:

“Jaarlijks wordt er voor miljoenen euro’s aan schade veroorzaakt door vuurwerk en hebben er duizenden mensen last van. GroenLinks gebruikt de meldingen om te pleiten voor meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast.”

GroenLinks-raadslid Romkje Mathkor is een voorstander van professionale licht- en/of watershows die het milieu zo weinig mogelijk te belasten: “Dan zijn we af van de gewonden, overlast en schade.”

Vorig jaar kwamen er bij het meldpunt vuurwerkoverlast.nl uit het hele land ruim 89.000 vuurwerkklachten binnen aldus GroenLinks. Dat was een stijging van 18.000 ten opzichte van het jaar daarvoor.

Twee jaar geleden had zich juist een daling van de overlast ingezet, vanwege het instellen van vuurwerkvrije zones in veel gemeenten en het beperken van de afsteektijden op Oudejaarsdag.