Toen wij gisteren de trotse mail van de Partij voor de Dieren Zaanstad binnenkregen dacht ik eerder aan 1 april dan aan 4 oktober: ‘Gemeente Zaanstad doet dankzij de PvdD mee aan Eet geen Dierendag’.

Wát een geneuzel! Achter serieuze aandacht voor minder dierconsumptie kan ik staan, maar er is voor dit ene zoutloze vlees- nog visdagje een motie ingediend (die werd ingetrokken), en een wethouder aan het werk gezet om met de interne bedrijfscateraar het menu door te nemen.

Van een partij die geeft om het wel en wee van dier en mens, zou je verwachten dat ze haar tanden zet in een verscherpte controle op de uitstoot van fijnstof (en het terugdringen daarvan), in het leefgebied van weidevogels dat bedreigd wordt door de aanleg van een nieuwe snelweg, in het vliegverkeer boven de Zaanstreek, of subsidies voor milieumaatregelen en groene initiatieven, het (niet) vergassen van ganzen, het vuurwerk in ’t Veldpark tijdens het broedseizoen, kunstgrasvelden die ingestrooid worden met kunststof, in de bomen op het Hembrugterrein, in betere fietspaden, in milieulessen op scholen… pfff.. Desnoods in de plastic bekertjes die tijdens ’t Bokketochie worden rondgestrooid… Allesbehalve dit kinderlijke gefröbel (inclusief juichend persbericht) voor een dagje door de strot geduwde vega in de interne bedrijfskantine.

Judit en team, mieren staan niet alleen bekend om de neukerij, maar ook om hun doelgerichte ijver. Aan het werk dus! Informeer Zaanstad structureel over de voordelen van minder vlees voor mens, dier en milieu. Neem jezelf, je kiezers en je partij serieus.

Ps. Deze man weet de boodschap aardig over te brengen: ‘Weapons of mass destruction are our knives and forks.’