Hoppa, het werd de hoogste tijd voor een 1:1 persberichtje copy/paste-actie. Deze keer een nieuwtje van de Partij voor de Dieren: geen vlees, geen vis in de bedrijfskantine van Zaanstad vandaag.

Ingezonden door Judit Raa van de PvdD (foto, met hond natuurlijk).


Gemeente Zaanstad doet dankzij de PvdD mee aan Eet geen Dierendag

Zaanstad, 4 oktober 2018 – De gemeente Zaanstad doet dit jaar voor het eerst mee aan de campagne Eet geen Dierendag van Wakker Dier, mede dankzij inspanningen van Partij voor de Dieren Zaanstad. De PvdD vroeg de gemeente of zij mee wilde doen aan deze campagne, die voor Zaanstad inhoudt dat op Dierendag geen vlees of vis wordt geserveerd in het bedrijfsrestaurant en in de foyer van het Stadhuis. De Partij voor de Dieren hoopt dat meer mensen hierdoor geïnspireerd raken en op Dierendag het vlees achterwege laten.

PvdD Zaanstad diende op 20 september samen met ROSA een motie in waarin zij het college opriep om op Dierendag in de gemeentelijke bedrijfskantines en foyer uitsluitend vegetarische en plantaardige voeding te serveren en om ook daarna te zorgen voor voldoende vega(n) aanbod binnen de gemeentelijke organisatie. De indieners hebben de motie ingetrokken nadat wethouder Dierenwelzijn, Natasja Groothuismink, toezegde hierover in gesprek te gaan met de bedrijfscatering. Vandaag werd bekend dat Zaanstad inderdaad meedoet met de campagne Eet Geen Dierendag.

PvdD-raadslid Judit Raa: “Ik ben ontzettende blij dat het op zo’n korte termijn gelukt is dat ook gemeente Zaanstad meedoet aan de campagne Eet geen Dierendag en er op 4 oktober uitsluitend vegetarisch en plantaardig voedsel geserveerd wordt op het Stadhuis. In het coalitieakkoord is opgenomen dat het college wil bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering. Wat ons betreft is plantaardig eten daar een onderdeel van en natuurlijk niet alleen op Dierendag, maar het hele jaar door. Mooi dat de gemeente nu daadwerkelijk een stap in de goede richting zet voor dierenwelzijn, duurzaamheid en gezondheid. Een betere wereld begint bij je vork.”