In 2022 is er per inwoner gemiddeld 455 kilogram huishoudelijk afval ingezameld. Dat is 48 kilogram minder dan het jaar ervoor.

Van de Zaanse gemeenten scoort alleen Oostzaan onder het landelijk gemiddelde met 448 kilo per inwoners per jaar. In Zaanstad ligt het op 476 kilo en in Wormerland op 534 kilo.

Dit blijkt uit recente gegevens van het CBS die vandaag werden gepubliceerd.

De belangrijkste categorie is huishoudelijk restafval (bijna 40 procent van het totaal). In Zaanstad daalde dat in 2022 ten opzicht van het jaar daarvoor met 12 kilo per inwoner. Ook werd er minder GFT (8 kilo minder) en oud papier (6 kilo minder) ingezameld.

Dit patroon is ook in Oostzaan zichtbaar waar 13,5 kilo minder restafval werd ingezameld. In Wormerland was de daling zelfs 82 kilo per persoon per jaar. De ingezamelde GFT nam daar toe met bijna 4 kilo.

Op de Waddeneilanden wordt verreweg het meeste restafval opgehaald, in Ameland was dit ruim 1.400 kilo. De oorzaak is het toerisme in deze gebieden.

Door Piet Bakker. Bron: CBS, foto: De Orkaan.