Minder criminaliteit in 2020 en 2021

In Nederland daalde het aantal woninginbraken met 75 procent in 10 jaar tijd. Het aantal geregistreerde gewelds- en seksuele delicten daalde sinds 2012 met 31 procent tot 76 duizend in 2021.

In grote steden worden relatief veel geweldsmisdrijven gepleegd. En dat geldt ook voor Zaanstad dat bovengemiddeld scoort. Inbraken worden in ‘welvarende’ gemeentes gepleegd. Daarom is in de Zaanstreek Oostzaan daar de koploper.

Vooral in 2020 en 2021 daalde de criminaliteit volgens recente cijfers van het CBS: “het is aannemelijk dat het criminaliteitsbeeld in 2020 en 2021 is beïnvloed door de coronapandemie en de genomen maatregelen. Het thuiswerken en de beperkte uitgaansmogelijkheden verkleinden bijvoorbeeld de kans op woninginbraak.”

Gewelds- en seksuele delicten

Qua gewelds- en seksuele delicten zit Zaanstad met 5 misdrijven per 1.000 inwoners in 2021 boven het landelijk gemiddelde van 4,3. Oostzaan (3,1) en Wormerland (2) zitten daaronder. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam ligt het op 8 of hoger.

In absolute aantallen gaat het in Zaanstad in 2021 om 790 gewelds- en seksuele misdrijven; in Wormerland en in Oostzaan beide om 30 misdrijven. (2021 is een voorlopig cijfer) – grafiek onder.

Inbraken

Gemiddeld worden 2,9 inbraken per 1.000 huishoudens geregistreerd in Nederland. In Oostzaan ligt dat op 3,4. Zaanstad (2,7) en Wormerland (2,4) scoren onder het landelijk gemiddeld. De gemeenten waar in 2021 het vaakst werd ingebroken liggen bijna allemaal in de provincie Utrecht en in het Gooi.

In Zaanstad zijn in 2021 2.260 inbraken gemeld, 80 daarvan gingen gepaard met geweld. Wormerland werden 110 inbraken gemeld, in Oostzaan 160.

Een kwart van de verdachten had geen officieel woonadres in Nederland. In 2012 was de helft van de verdachten van woninginbraken jonger dan 25 jaar, in 2021 is dit gedaald tot 1 op de 3 verdachten. De gemiddelde leeftijd van een woninginbreker is hiermee gestegen van 28 jaar naar 31,5 jaar aldus het CBS.

Gewelds- en seksuele delicten 2012-2021 (laatste 2 jaar voorlopige cijfers)alle cijfers zijn afgerond op 0 of 5.
Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *