Zaanstad wil bureaucratie terugdringen. Dat is ook deels gelukt volgens het college. Maar de verwachte bezuinigingen van (€300.000 in 2017 en €500.000 in 2018) worden niet gerealiseerd.

Inwoners van Zaanstad kunnen nu wel volledig digitaal een omgevingsvergunning aanvragen en meldingen voor openbare ruimte beter afhandelen. Er is ook een vereenvoudigde procedure gekomen voor mantelzorgers die een parkeerkaart willen aanvragen terwijl voor kleinere evenementen geen precariobelasting meer nodig is.

Het aantal juridische procedures verminderd door toepassing van de zogenaamde informele methode bij conflicten tussen burgers en overheid. In driekwart van de zaken lukt dit volgens het college.

Bij de nieuwe methodiek ‘In de Zaan’ wordt kennis en inspiratie van buiten naar binnen gehaald, onder andere door initiatiefnemers uit te nodigen hun ideeën te presenteren aan ambtenaren.