B&W van Zaanstad heeft het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) aangeboden om hulp te bieden bij de opvang van Afghaanse vluchtelingen.

Dat gebeurde mede naar aanleiding van de brief van D66, GroenLinks, PvdD, SP, CU, ROSA, CDA en PvdA die vorige week over de opvang aan B&W werd gestuurd.

Het COA heeft aan Zaanstad gemeld dat de opvang die nu in samenwerking met defensie wordt georganiseerd vooralsnog op orde is. Maar voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen is er wel vraag naar “noodopvang, bijvoorbeeld in vakantieparken en evenementenhallen.”

Het college van B&W van Zaanstad heeft aangegeven “positief te staan tegenover het bieden van hulp in de vorm van noodopvang binnen haar gemeentegrenzen.”

In de komende periode zal het college samen met het COA de situatie ‘verkennen’. Het gaat om tijdelijke noodopvang en staat los van de huisvesting van statushouders.

In het verleden werden asielzoekers en vluchtelingen (tijdelijk) opgevangen in het Veldpark (foto boven), op het Hembrugterrein, op voormalige ‘bajesboten’ in de Achtersluispolder en in Assendelft. Opvang aan het Rustenburg in Zaandam werd op het laatste moment afgeblazen door het COA.