De Stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft moet duidelijkheid verschaffen over haar financiën aan de gemeente. Als dat antwoord bevredigend is, gaat de gemeente afspraken maken over verkoop van het terrein, de erfpachtovereenkomst en de omgevingsvergunning.

Daarmee is de komst van de moskee een stap dichterbij gekomen. De stichting gaat inzage geven in de financiën, ook in de herkomst van het geld.

CMO
Zaanstad heeft contact gezocht met het expertisecentrum voor Sociale Stabiliteit van het ministerie Sociale Zaken en het Centraal Orgaan voor Moslims en Overheid (CMO): “Deze zijn geconsulteerd om een beeld te kunnen vormen van de stichting en het netwerk rond de stichting.”

De doelstellingen van de Stichting zijn ondertussen duidelijk. In een gesprek tussen wethouder Addy Verschuren en het bestuur van de stichting is gebleken dat het gaat om “een islamitisch cultureel centrum waar een moskee onderdeel van is.”

Tarik Ibn Ali
“De stichting heeft zich gedistantieerd van extremisme in het algemeen en van de radicale uitspraken van de imam Tarik Ibn Ali in het bijzonder” volgens de gemeente.

De stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft heeft ook het ontwerp van het centrum aangepast en een nieuw exploitatieplan gemaakt.

In de eventuele omgevingsvergunning voor het centrum wordt het plan onder meer getoetst aan geluid-, milieu en parkeereisen.