Mussen vertragen verhuizing Kraaien

De verhuizing van hockeyclub De Kraaien wordt minstens zes maanden uitgesteld omdat “aanvullend ecologisch onderzoek” nodig is. In het gebied zijn bij eerder onderzoek beschermde vogels als huismussen en gierzwaluwen aangetroffen.

De resultaten van het nieuwe onderzoek worden pas in oktober/november van dit jaar verwacht. Aanvankelijk zou het nieuwe complex in maart 2018 in gebruik worden genomen.

De gemeente heeft maai- en snoeiwerkzaamheden in het gebied in februari gestaakt toen er bezwaren van omwonenden kwamen. Er zou volgens de gemeente wel met ontheffing gewerkt kunnen worden maar dat zou tot “een juridisch traject” leiden waar de gemeente kennelijk weinig trek in had.

Als het flora- en fauna-onderzoek is afgerond moet ook extra grondwateronderzoek worden verricht omdat uit eerder grondonderzoek blijkt dat de grond licht verontreinigd is op het noordelijk deel van het terrein.

Zwaar beschermd

In het gebied werden bij het eerste onderzoek de beschermde rietorchis aangetroffen en tientallen exemplaren van kamgras. Misschien broeden er volgens het rapport beschermde roofvogels als buizerd, sperwer en havik, maar deze werden niet waargenomen. Er waren wel spechten, huismussen en gierzwaluwen. De laatste twee soorten zijn: “jaarrond beschermde vogels.”

Ook “de zwaar beschermde” rugstreeppad, de Noordse Woelmuis en de waterspitsmuis kunnen in het gebied voorkomen. De aanwezigheid van vleermuizen kan pas worden vastgesteld met gericht batdetectoronderzoek.

In de huidige velden van De Kraaien wordt niet meer geïnvesteerd. De club gaat bij de hockeybond uitstel vragen van het vervangen van de toplaag van de twee kunstgrasvelden.

Lees hier over de financiën en de buurtbezwaren rondom de verhuizing.

Geluidsoverlast en luchtvervuiling

Omwonenden hebben begin deze week een brief aan de gemeente gestuurd waarin ze hun verontrusting over de aantasting van de natuur uitspreken:

“In ieder geval hebben wij hier regelmatig spechten, spreeuwen, kievieten, scholeksters, fazanten, nachtegalen, koperwieken, waterrallen en verschillende soorten roofvogels zoals de buizerd en bruine kiekendief gezien. Ook zijn hier vaak vleermuizen gezien die ’s zomers voor onze huizen foerageren. We weten dat de Noordse woelmuis hier voorkomt.”

Bewoners van de Harpstraat vinden de bomen:

“een natuurlijke barrière tegen de geluidsoverlast en steeds toenemende luchtvervuiling ten gevolge van autoverkeer en filevorming op de A8 die aan de andere kant langs dit gebied loopt.”

Ze wijzen er ook op dat in 2009 er een natuur- en fietspad is aangelegd met gedempte verlichting (groen licht) zodat de dieren in de omgeving niet verstoord zullen worden, “de verlichting die bij sportvelden hoort, zal tegen deze doelstelling ingaan.”

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *