Cacaoverwerker Olam uit Koog aan de Zaan heeft de vergunning voor een biomassacentrale bijna binnen. En daar zit ook meteen de vergunning “voor de exploitatie van de gehele inrichting van Olam Cocoa BV aan de Stationsstraat 76” bij, Voor het hele bedrijf dus.

Volgens de nieuwe vergunning mag Olam ruim 60.000 kilo stikstofdioxide en meer dan 80.000 kilo ammoniak per jaar uitstoten.

Die 80.000 is aanzienlijk meer dan het bedrijf in 2017 uitstootte. In dat jaar was Olam de op vier na grootste ammoniak-uitstoter van Nederland met 57.000 kilo per jaar.

Het bedrijf werkt al jaren zonder de vereiste natuurverguning. Sinds 1998 is de Wet Natuurbescherming van kracht volgens welke Olam een vergunning nodig heeft.

Legalisatie

De zaak kwam aan het rollen nadat Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) in januari van dit jaar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) vroeg om “onmiddellijk een eind te maken aan stikstof en/of ammoniakemissies door het bedrijf.” Volgens de Omgevingsdienst paste Olam “voortdurend de emissie aan, waardoor ze al jaren zonder vergunning opereren”.

Volgens Vollenbroek moest de Omgevingsdienst handhaven wegens het ontbreken van de vergunning. Er was ook geen zicht op legalisatie: “Het is evident dat een dergelijke ammoniak/stikstof-emissie niet kan gaan worden vergund”. Maar nu is dat uitzicht er dus wel.

Olam heeft twee afdelingen (West en Oost) waar cacao-halffabricaten worden gebrand en gemalen. Daarbij komt onder meer ammoniak en stikstofdioxide vrij. Bij de afdeling West wordt de ammoniak-emissie beperkt volgens de ODNHN door een naverbrander. Bij afdeling Oost wordt ook gewerkt aan het ‘sterk beperken’ van de uitstoot ammoniak aldus de ODNHN.

De BMO (Branden Malen Oost) stoot – inclusief de naverbrander – verreweg de meeste stikstofdioxide (30 ton) en ammoniak (51 ton) uit. De afdeling West stoot vooral ammoniak uit (28 ton).

Biomassacentrale

En behalve voor die twee productieprocessen wordt ook een vergunning voor de verbranding van cacaodoppen in een biomassacentrale verstrekt. Daarbij komt stikstofdioxide vrij. De biomassacentrale stoot 13 ton stikstofdioxide per jaar uit.

De centrale wil het bedrijf gebruiken om afval van het cacao-productieproces te verbranden en daarmee nieuwe energie op te wekken.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) heeft een vergunning verleend op basis van de Wet Natuurbescherming. De vergunning ligt 6 weken ter inzage, in die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna neemt de ODNHN een definitief besluit. Alleen belanghebbenden die een zienswijze tegen de eerste vergunning hebben ingediend, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.

UPDATE: Anna de Groot (SP) gaat vragen stellen over Olam bij de Provincie en bij de gemeente, Jos Kerkhoven heeft vragen gesteld over gezondheidsonderzoek in de omgeving.


Bekijk hier het filmpje dat we van Anna de Groot bij Olam maakten en waarin ze haar vragen toelicht.


Lees hier ons Olam-dossier