Na 22 jaar vergunning voor Olam…

Cacaoverwerker Olam uit Koog aan de Zaan heeft de vergunning voor een biomassacentrale bijna binnen. En daar zit ook meteen de vergunning “voor de exploitatie van de gehele inrichting van Olam Cocoa BV aan de Stationsstraat 76” bij, Voor het hele bedrijf dus.

Volgens de nieuwe vergunning mag Olam ruim 60.000 kilo stikstofdioxide en meer dan 80.000 kilo ammoniak per jaar uitstoten.

Die 80.000 is aanzienlijk meer dan het bedrijf in 2017 uitstootte. In dat jaar was Olam de op vier na grootste ammoniak-uitstoter van Nederland met 57.000 kilo per jaar.

Het bedrijf werkt al jaren zonder de vereiste natuurverguning. Sinds 1998 is de Wet Natuurbescherming van kracht volgens welke Olam een vergunning nodig heeft.

Legalisatie

De zaak kwam aan het rollen nadat Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) in januari van dit jaar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) vroeg om “onmiddellijk een eind te maken aan stikstof en/of ammoniakemissies door het bedrijf.” Volgens de Omgevingsdienst paste Olam “voortdurend de emissie aan, waardoor ze al jaren zonder vergunning opereren”.

Volgens Vollenbroek moest de Omgevingsdienst handhaven wegens het ontbreken van de vergunning. Er was ook geen zicht op legalisatie: “Het is evident dat een dergelijke ammoniak/stikstof-emissie niet kan gaan worden vergund”. Maar nu is dat uitzicht er dus wel.

Olam heeft twee afdelingen (West en Oost) waar cacao-halffabricaten worden gebrand en gemalen. Daarbij komt onder meer ammoniak en stikstofdioxide vrij. Bij de afdeling West wordt de ammoniak-emissie beperkt volgens de ODNHN door een naverbrander. Bij afdeling Oost wordt ook gewerkt aan het ‘sterk beperken’ van de uitstoot ammoniak aldus de ODNHN.

De BMO (Branden Malen Oost) stoot – inclusief de naverbrander – verreweg de meeste stikstofdioxide (30 ton) en ammoniak (51 ton) uit. De afdeling West stoot vooral ammoniak uit (28 ton).

Biomassacentrale

En behalve voor die twee productieprocessen wordt ook een vergunning voor de verbranding van cacaodoppen in een biomassacentrale verstrekt. Daarbij komt stikstofdioxide vrij. De biomassacentrale stoot 13 ton stikstofdioxide per jaar uit.

De centrale wil het bedrijf gebruiken om afval van het cacao-productieproces te verbranden en daarmee nieuwe energie op te wekken.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) heeft een vergunning verleend op basis van de Wet Natuurbescherming. De vergunning ligt 6 weken ter inzage, in die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna neemt de ODNHN een definitief besluit. Alleen belanghebbenden die een zienswijze tegen de eerste vergunning hebben ingediend, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.

UPDATE: Anna de Groot (SP) gaat vragen stellen over Olam bij de Provincie en bij de gemeente, Jos Kerkhoven heeft vragen gesteld over gezondheidsonderzoek in de omgeving.


Bekijk hier het filmpje dat we van Anna de Groot bij Olam maakten en waarin ze haar vragen toelicht.


Lees hier ons Olam-dossier

Deel dit artikel:

16 reacties

 • Anna de Groot

  De SP stelt morgen, 19 november, vragen aan B&W in het vragenuur van de gemeenteraad.

  • p.hoogkamer

   beste Anna helpt vragen stellen? leuk voor de buhne… maar Olam mag alles en wordt echt niet gestopt door jullie vragenstellerij.

   • Leo Swartsenburg

    De SP zou toch al eerder vragen stellen hierover? Via de site van de SP heb ik getracht hier meer over te horen, maar antwoord heb ik niet van de fractie gekregen.
    Maar goed dat de SP mijn mening deelt dat dit een verbijsterende zaak is. Eerst Corus en nu dit. Vreselijk verontrustend!

    • Anna de Groot

     De SP heeft al vele malen vragen gesteld over Olam. Wanneer hebt u geprobeerd antwoord te krijgen op uw vragen? Op welk e-mailadres hebt u de vragen gesteld?

 • Jaap Meeuwsen

  Vragen kan altijd maar ik vrees dat die zo de prullenbak in gaan, het is toch al een gelopen zaak.
  Maar ach, waar hebben we het over, het gaat ” maar ” om 60.000 kilo stikstofdioxide en + 80.000 kilo ammoniak !
  Kolere zeg, of je een emmer leeg gooit, een heeeeele grote ook nog en dat in een bewoond gebied, geldt natuurlijk ook voor de natuur.
  We hoeven in ieder geval het verfwerk niet schoon te maken met ammoniak voor het overschilderen.
  Zal wel weer aan mij liggen dat ik het allemaal niet snap.

 • Jan Betlem

  Ongelovelijk dat dit allemaal kan in onze maatschappij, dan hoef je niet vreemd op te kijken als men constateerd dat de burgers de overheid niet meer vertrouwen. Er is ook nog een Olam fabriek in Wormer, 50 meter van de grens van Zaanstad, hoe zit het daarmee, wordt die ook al 22 jaar buitenschot gehouden?

 • Bert Versteeg

  De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord?
  Hoort de gemeente Zaanstad dit soort vergunningen niet af te geven?

  Stikstofdioxide (NO2) is veel schadelijker dan koolstofdoixide (CO2
  Als ik op Wikipedia lijkt staat er bij NO2 het volgende:
  Bij opnemen in het menselijk lichaam kunnen longbeschadigingen (longoedeem) optreden, doordat het met water salpeterzuur vormt. Ook de rode bloedcellen worden door dit gas aangetast, met als gevolg minder zuurstofopname.
  Verder is de stof oxiderend, corrosief en toxisch.
  Geen prettige stof dus.
  Ammoniak is behalve toxisch en corrosief ook nog een milieugevaarlijk.
  Voordeel van ammoniak is dat het onder bepaalde voorwaarde gebruikt kan worden als (motor) brandstof, het daarvoor geschikt maken kost echter meer energie dan dat het oplevert!

  bron: Wikipedia.

  Dus Jaap, we hoeven het schilderwerk inderdaad niet schoon te maken, het valt er vanzelf af.

 • Elly van de Stadt

  De burgers moeten ik weet niet wat doen om de uitstoot te verminderen maar de grote onder ons kunnen dus gewoon hun gang gaan. Jammer

 • Ton Lameijer

  Samen met Tatasteel en nu dus Olam, krijgen we in Zaanstad de vollelaag kankerverwekkende stoffen over ons heen.
  Gelukkig duurt het een tijdje voordat je aan deze ziekte overlijdt, dus kunnen dit soort bedrijven gewoon doorgaan met hun
  Systematische vervuiling. Als de gevolgen direct zichtbaar waren, zoals nu met Covid, dan waren die bedrijven allang gesloten. Maarja, we doen alles voor de werkgelegenheid! Dan maar eerder dood!

 • M.Pool

  En maar zeuren dat de boeren moeten stoppen met stikstof vervuiling, zij die er voor zorgen dat we te eten hebben, en dit soort bedrijven mag gewoon door gaan om ons millieu naar de kloten te helpen.

 • anneke steemers

  Oud-Koog is een stukje Zaanstad waar de leefbaarheid/gezondheid helaas steeds verder onder druk komt te staan: de te hoge uitstoot en geluidsoverlast van de diverse industrieën zowel op de linker- als de rechteroever van de Zaan, de uitstoot en geluidsoverlast van de A8 die dwars door het dorp snijdt, de uitstoot en geluidsoverlast van het verkeer op de Provinciale weg, en dan krijgen we er nog een schepje bovenop als de Guisweg spoorwegovergang wordt afgesloten en er een tunnel komt ter hoogte van het A8 viaduct + de afsluiting van de op- en afritten van de A8. Hierdoor zullen zeker weten verkeersinfarcten gaan ontstaan op de Provinciale weg met nog meer uitstoot en geluidsoverlast. Om nog maar te zwijgen over de toekomstige, eventuele (ik hoop van niet…) doortrekking van de A8 naar de A9 waardoor er per dag nog eens 35.000 extra verkeersbewegingen bij gaan komen.
  Waar ligt de grens bij onze gemeentebestuurders? Ik zie hem niet…..

 • Ron Sman

  Er worden momenteel uit de algemene middelen (dus uit de portemonnaie van de burger) zeer grote bedragen uitgegeven door de Provincie Noord-Holland voor herstel van de biodiversiteit in Zaanse veenweidegebieden
  Dit gebeurt op dit moment in de Polder Westzaan (het Guisveld, het Westzijderveld en de Reef) en in de Kalverpolder. Staatsbosbeheer en vele vrijwilligers werken daarbij al jarenlang zeer hard om onder meer de ammoniak- en stikstofschade op vooral de hiervoor zeer kwetsbare veenmosrietlandjes te lijf te gaan. Deze veenmosrietlandjes zijn een belangrijk onderdeel van de te realiseren natuurdoelen van Natura-2000.

  Vrijwilligers en terreinbeheerders voeren al jaren een bijna te verliezen strijd tegen onder meer braam- en boomopslag in de Zaanse veenweidegebieden en de sterke kwalitatieve achteruitgang van veenmosrielandjes, voor een deel veroorzaakt door uitgestoten stikstof en ammoniak. Tegen omvangrijke stikstof- en ammoniakuitstoot is niet op te werken Zij zien dat de natuurdoelen van Natura-2000 sinds de inwerkingtreding van de regelgeving steeds verder uit het zicht raken.

  Waartoe leidt de nieuwe vergunning van Olam? Ammoniak zal in nog hogere mate uitgestrooid blijven worden over deze bijzondere Natura-2000 gebieden. Immers de vergunning wordt daarbij nota bene voor onder meer een uitstoot van 80 ton ammoniak gegeven, terwijl de huidige uitstoot 57 ton bedraagt. Het betekent dat Olam met een verdere toeneming van uitstoot van deze schadelijke stoffen rekening houdt. De natuur delft, beste lezers van de Orkaan, weer het onderspit. En dat is in strijd is met het huidige landelijk en provinciaal beleid. Het uiteenlopen van enerzijds omvangrijke provinciale investeringen in natuurherstel en anderzijds het blijvend toestaan van omvangrijke natuurvernietigende uitstoot klopt natuurlijk niet en is ook niet te begrijpen.

  Hoe kan men de motivatie van de vele Zaanse vrijwilligers en van de medewerkers van onze natuurbeheerders op peil houden is een belangrijke vraag, die zeker aan de voor Natura-2000 verantwoordelijke Provincie gesteld moet worden. Het verlenen van de vergunning aan Olam leidt er ook in de toekomst toe dat natuurbeheer in de Zaanse Natura-2000 gebieden’ voor een groot deel vechten tegen de bierkaai’ zal blijven.

  Ron Sman, oud-voorzitter Stichting Kalverpolder

 • Gre Luttik

  Spijt me voor alle bewoners maar gezien mijn grootvader “ in de cacao” zat blijf ik toch lekker bekers chocolade en lekkere chocolaatjes, w.o. Kattetongetjes eten.
  En de geur van cacao, als ik na een lange rit weer thuiskom word door mij diep geïnhaleerd.
  Cacao heeft rustgevende eigenschappen. Heerlijk!! Ik blijf Zaankanter. Alleen voor de lucht al.

 • Siem van Westen

  Ik vraag mij af of er binnen een paar jaar niet net zo verbaasd gaat reageren op de schadelijke gevolgen van dit bedrijf, als men nu doet over Tatasteel??

 • Robert Kruijshaar

  ‘Er is besloten, dat er geen milieueffectreport (MER)opgesteld hoeft te worden’ staat in de bekendmaking van Zaanstad (Stadsblad 31 maart 2021).
  Een snelle duik in de wettelijke MER-spelregels zegt mij, dat voor commerciële biomassacentrales uitzonderingen mogelijk zijn (geen MER verplicht)! Zo kan veel politiek worden doorgedrukt is mijn indruk.

 • maikel dresselhuizen

  ik woon al 17 jaar in oud Zaandijk. Ik heb nooit overlast gehad van deze fabriek maar ik dacht al die tijd dat het een onschuldige cacao lucht was die ik in ademde. Ik kan niet begrijpen dat in een tijd waarin de boeren het land uit gejaagd worden olam toestemming krijgt om uit te breiden. Op de site van de ggd is een platte grond te zien met de luchtkwaliteit van Zaanstad. Deze wordt gemeten door 2 meetstations van gemeente Zaanstad. Eentje staat op het Hembrugterein en de andere bij Hoogtij,beide dus aan het Noordzeekanaal waar het altijd lekker doorwaait.
  Mijn grootste probleem is dat sind`s de nieuwe fabriek in Mei dit jaar in werking is gesteld ik enorme geluidsoverlast en trillingen ervaar. Soms lijkt mijn hele huis te resoneren dit gaat de hele nacht door en verpest mijn nachtrust. Zijn er meer mensen die hier overlast van hebben ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *