D66 Zaanstad, SP Zaanstad en POV hebben aangegeven graag aan te haken bij Amsterdam en Alkmaar die een proef uitvoeren voor de invoering van een nachttrein tussen die steden. 

De NS werkt mee aan de nachtelijke treinverbinding en voor de proefperiode van twee jaar zal Alkmaar hiervoor €150.000 betalen. De trein zal zonder tussenstops in Zaanstad rijden.

De partijen dienen een motie in waarin het college van Zaanstad wordt opgedragen om in gesprek te gaan met de NS en de gemeente Alkmaar over de mogelijke deelname van Zaanstad aan de proef. Daarnaast wordt gevraagd om een kostenraming voor één of twee tussenstops in Zaanstad en deze aan de raad voor te leggen.

Door: Merel Kan, bron: motie vreemd nachttrein