Nieuw boek van Erik Schaap: “Averechts; het verwarrende leven van radiopionier, politicus en spion Max Lewin”

Max Lewin (1919-2011) genoot enige bekendheid als de bedenker en medestichter van radio Veronica, maar ook als rechts-extremistisch activist, oprichter vaneen aantal radicaal-rechtse politieke partijen, organisaties en bladen… en als spion voor de DDR.

Zijn bewogen levensgeschiedenis wordt beschreven door Zaandammer Erik Schaap die eerder o.a. boeken publiceerde over liquidaties in de Zaanstreek (Korte Metten) en verzetsman Walraven van Hall – van dat laatste boek verschijnt eveneens in het najaar een geheel herziene druk.

Het boek verschijnt in het najaar bij Uitgeverij Aspekt.