In het pand aan de Rozengracht waar voorheen het Jongerenloket was gevestigd komt restaurant Pims XL.

De Burgemeester heeft een horeca exploitatievergunning verleend aan de heer M. Afkir voor een restaurant.

Eerder schreef De Orkaan over de Rozengracht als foodstreet. Er komt dus weer een restaurant bij.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit tot 8-09-2016 een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.