Nieuwe haven en zeehavenkade op HoogTij

Op bedrijventerrein HoogTij in Westzaan wordt een haventerrein aangelegd en een nieuwe zeehavenkade gebouwd. De haven loopt parallel aan het Noordzeekanaal en meet 40 meter bij 900 meter.

De kade biedt toegang voor zeeschepen met een diepgang tot 10 meter. De planning is dat het eerste zeeschip in de zomer 2018 kan aanmeren.

Het Havenbedrijf Amsterdam meldt dat met de realisatie van deze projecten een investeringsbedrag gemoeid van circa € 40 miljoen is gemoeid.

De bouw van de kade valt samen met de verlegging van de Kanaaldijk langs het Noordzeekanaal en de versnelde aanleg van 10 hectare bouwrijp industrieterrein.

HoogTij gaat onderdeel uitmaken van de erfpachtportefeuille van Havenbedrijf Amsterdam. Het doel is bedrijven die grote windmolenparken op de Noordzee faciliteren (off-shore gerelateerde bedrijven) en logistieke bedrijven binnen te halen.

Het terrein is ook geschikt voor bedrijven in zwaardere milieucategorieën, zoals bedrijven die actief zijn in de circulaire economie. Havenbedrijf Amsterdam is ook voornemens te experimenteren met plug & play warehousing; flexibele opslag van seizoenhandel en termijngoederen.

Wethouder Dennis Straat zegt op de website van het Havenbedrijf:

“Deze investeringen op HoogTij zullen extra ruimte en mogelijkheden bieden, voor zowel grote zeeschepen als voor nieuwe bedrijven. Bovendien geeft het ons de nodige flexibiliteit bij het faciliteren van bedrijven die willen groeien of die zich momenteel in transformatie-gebieden bevinden.”

De foto linksboven komt van Google Earth Pro.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *