Nieuwe SP- en GL-wethouders parttime?

Vanavond vergadert de raad van Zaanstad voor de laatste keer voor het zomerreces. Een volle agenda, inclusief een paar overgebleven restjes van de vorige vergadering toen de stemmen staakten bij een paar moties.

Zo was er geen meerderheid voor de motie waarin gepleit werd voor één wethouder minder. Daar moet vanavond nogmaals over gestemd worden. Dat wordt spannend: alles wijst erop dat het nieuwe college net als het vorige ook zeven partijen gaat krijgen.

Wie gaat inleveren?

Het nieuwe college gaat waarschijnlijk zeven partijen tellen. Dus ook minstens net zoveel wethouders als het vorige toen er zes partijen inzaten waarbij de VVD twee wethouders kreeg. Die zijn afgetreden maar om aan en meerderheid te komen zijn minstens twee partijen nodig, en die gaan er echt niet inzitten zonder een wethouder te leveren. (Noodoptie is de CU uit het college te gooien, dan is er één partij minder maar nog wel een meerderheid. Dat gaat trouwens wel wachtgeld kosten.)

Van de oppositie (die daarvoor was) ontbrak DZ-fractievoorzitter Juliëtte Rot wegens ziekte zodat er maar 18 van de 19 oppositieleden voor de motie waren. Ook de twee dissidente VVD-leden Marianne de Boer en Susanne van Otterloo zaten ziek thuis. Dus de coalitie miste 2 van de 20 zetels. 18 tegen 18 betekent staken der stemmen waardoor er vanavond opnieuw gestemd moet worden.

De Boer en Van Otterloo horen nu echt bij de oppositie, dus met 20 of 21 stemmen wordt deze motie met gemak aangenomen.

Maar… de beoogde nieuwe coalitiepartners SP en GL stemden ook voor. Gaan ze dat vanavond weer doen? Zittende wethouders (deels) ontslaan is juridisch lastig of zelfs onmogelijk. Als de motie (waarin gepleit wordt voor 1 FTE minder voor de wethouders in totaal) wordt aangenomen en uitgevoerd betekent dat voor de nieuwe wethouders dat ze een aanstelling van 0,5 krijgen. Willen ze dat? Houden ze hun rug recht. Gaan ze door de bocht? Leveren de huidige wethouders allemaal vrijwillig een dag in? Hoe gaan SP en GL stemmen?

Het feest begint om 19:30 en is ook live online te volgen.

(Er staan ook nog een paar belangrijke zaken op de agenda: nieuwe scholen, grondzaken, APV, wonen, subsidie Theatermijn, Poelenburg Oost, De Hemmes, het OV…)

(PS: er staat ook nog een tweede motie met gestaakte stemmen op het programma waarin VVD, PvdA, ROSA, SP, CDA, PvdD pleiten voor een symbolische groene duurzame Monettoren van 100 meter hoog die op de plek vanhet gesneuvelde Cultuurcluster zou moeten komen.)

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *