Omwonenden van de nieuwe tijdelijke Zaanbrug kregen zaterdag een briefje in de bus van de Provincie waarin stond dat die brug (verrassing!) tussen de Lassiestraat (Wormer) en Stelling (Zaanbrug, Wormerveer) kwam. En die brief werd ook nog door De Orkaan online gezet.

En dat was dus niet de bedoeling: de gemeenteraden hadden het ook moeten krijgen, maar “de brieven zijn als gevolg van een menselijke afstemmingsfout te vroeg meegegaan met de bezorgdienst.” Hieronder de hele brief van gedeputeerde Jeroen Olthofaan “Beste Gerard, Beste Rob” (wethouders Gerard Slegers en Rob Berkhout van Zaanstad en Wormerland).


“In de stuurgroep Vernieuwen Zaanbrug van 19 maart jl. is door jullie nadrukkelijk aangegeven dat de direct aanwonenden én de gemeenteraden voorafgaand aan de pers geïnformeerd moeten worden over de locatiekeuze van de tijdelijke beweegbare autobrug. Wij hebben daarom een zorgvuldig proces in nauw overleg met de communicatieadviseurs van Wormerland en Zaanstad opgesteld. Helaas is de brief voor ondernemers en bewoners van de Lassiestraat en omgeving afgelopen zaterdag al bezorgd. De brieven zijn als gevolg van een menselijke afstemmingsfout te vroeg meegegaan met de bezorgdienst.

Hiermee is verwarring ontstaan en zijn de direct aanwonenden en de gemeenteraden overvallen door dit nieuws. Ook de Orkaan heeft het bericht opgepakt.

In overleg met de gemeenten hebben we afgesproken om het communicatieproces zoals zorgvuldig was voorbereid verder in tact te laten wat betekent dat direct betrokkenen en de gemeenteraden morgen nader wordt geïnformeerd. Dan vindt ook het persgesprek plaats en worden de directe stakeholders geïnformeerd.

Namens de provincie bieden wij, gedeputeerde Jeroen Olthof en ondergetekende, de colleges van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraden van Gemeente Zaanstad en Gemeente Wormerland hiervoor onze excuses aan. Ook wij zijn van opvatting dat direct aanwonenden en gemeenteraden als eerste geïnformeerd hadden moeten worden en betreuren deze gang van zaken.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Jansen
Projectmanager Vernieuwen Zaanbrug
Directie Beheer & Uitvoering