Ondernemersfonds: geen belastingverhoging maar ‘contributie’

Krijgt Zaanstad een Ondernemersfonds? De gemeenteraad beslist dit najaar over het plan waarbij bedrijven, instellingen en verenigingen € 1,7 miljoen per jaar moeten opbrengen.

Ook burgers gaan meebetalen omdat de gemeente zelf € 160.000 moet bijdragen.

Enkele sportverenigingen zijn tegen, totaal moeten die ruim € 62.000,- bijdragen. Zij moeten dat bij hun leden halen. Partijen als VVD en D66 beraden zich nog, ROSA heeft zich al tegen het plan gekeerd en ook bij de andere oppositiepartijen is weinig enthousiasme voor lastenverhoging.

Een plan om alvast € 160.000 per jaar te reserveren in de begroting werd in het Zaanse Beraad tegengehouden. Ruud Pauw (ROSA) “dit moeten we zeker niet doen” Christa Neefjes (CU) was “niet overtuigd van nut” van dit “grote circus”.

De voorstanders van het plan, verenigd in het Zaans Ondernemers Netwerk (dat graag het beheer over het fonds wil krijgen) hebben een lobby-offensief ingezet om hun ideeën te promoten.

Ton Komen (Kuijs Reinder Kakes, ZON, De Corner, Stad aan de Zaan), initiatiefnemer van het Ondernemingsfonds, schreef in het laatste nummer van Zaanbusiness (pdf) dat Zaanstad “de boot gaat missen” als er geen Ondernemersfonds komt, “de initiatiefgroep van het Ondernemersfonds maakt zich zorgen over de besluitvorming die ter zake moet plaats vinden.”

Het is bekend dat er soms plannen worden tegen gehouden, niet omdat het slechte plannen zijn maar omdat ze worden voorgesteld door politieke tegenstrevers. Je zou zeggen dat mag toch? Nou, nu even niet graag. We zijn al jaren bezig dit voor te bereiden, een groot deel van onze sociale dienstplicht is er aan opgegaan en alleen al om die reden zou het zonde zijn wanneer het niet door gaat.

Volgens Komen is het overigens geen belastingverhoging.

Één van de tegenargumenten is dat men geen belastingverhoging wil voor de ondernemers. Welnu, de ondernemers zijn bereid te betalen en trouwens, het is geen belastingverhoging. Het is een contributie-inning voor het Ondernemersfonds, een inning die de gemeente moet verzorgen en de methode is om dat via een bijdrage op de WOZ-nota te doen.

Dat “ondernemers bereid zijn te betalen” is overigens dubieus, het plan is juist gelanceerd omdat het merendeel van de ondernemers niet mee wil betalen aan de huidige verenigingen voor bedrijventerreinen en winkelcentra.

Bestuur

Ook heeft zich al een bestuur van het fonds gemeld. Dhr. L. Favre (COO IOI Loders Croklaan), Timo de Regt (Stan Partners, PDZ Uitzendbureau), dhr. H. Mak (Director Finance Benelux Forbo Flooring) en Raoul van der Struik (Erdi Straatmeubilair) willen wel “bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen”. Dit omdat ze begrepen hadden dat

“de organisatiestructuur alsmede de financiële structuur van het op te richten Ondernemersfonds nog onderwerp is van nadere uitwerking.”

De mannen kennen elkaar van het Clipper-overleg, de “denktank van gemeente Zaanstad” waarin het plan “meerdere malen besproken is”. In de werkgroep die het Clipperoverleg organiseert, zitten Van der Struik en De Regt onder andere samen met Ondernemersfonds-initiatiefnemers Ton Komen en Jan Folkerts.

De verwachting is dat het Ondernemersfonds dit najaar in de raad behandeld wordt. Lees alles wat De Orkaan daarover schreef.

Deel dit artikel:

6 reacties

 • Als ik de redenering van Ton Komen goed heb begrepen dan zou hij als makelaar zijn klant adviseren om een té duur huis toch maar te kopen, omdat de verkoper zoveel tijd en moeite heeft gestoken in zijn ‘sociale dienstplicht’, het opknappen van de woning. Hoe krom kun je redeneren. De ZON noemt op zijn website als eerste argument voor een ondernemersfonds dat dertig gemeenten een ondernemersfonds hebben. Goed voorbeeld doet goed volgen. Met andere woorden: 360 gemeenten hebben geen ondernemersfonds.

 • Rein Wasscher

  Het Clipper overleg, ik zie hier namen van bedrijven die in het verleden nooit een bestuursfunctie ambieerden. Geen tijd geen interesse. Nu willen deze wel de belastinggelden verdelen! Waar is de verdeelsleutel, een doorsnee van de belasting betalers, zal toch moeten beslissen. Ook de sportvereniging en de plaatselijke winkeliersvereniging! De verdeling, het beheer behoort controleerbaar te gebeuren, niet door een passerende bedrijfsdirecteur.

 • RJ

  Terzake doende eerdere reacties dus ik vul slechts aan: uiteraard is dit wel degelijk een beLASTing. Men lult om de hete brei heen en durft het beesje niet bij z’n naam te noemen. Wat een onzin. Constructieve plannen vanuit gezond verstand zijn er niet en ketsen af op machthebbertjes. En Destructieve?? Die zijn er genoeg.

  • Boon

   Een last wel maar deze constructie is gewoon een inningsloket. En niet alleen in Zaanstad toegepast, in meerdere gemeenten int men zo de contributie van ondernemersfondsen. Ja dat komt door de kruideniersmentaliteit van vele franchisers, wel profiteren maar niet bijdragen aan de georganiseerde festijnen.

 • Broekjevol de 3e

  Zodra het niet vrijwillig is noem ik het een belasting. Apart als ze dat er door heen weten te drukken.

 • Rob

  Via de belasting de contributie innen voor een particulier fonds waar een clubje sigarenrokers de zeggenschap over krijgt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *