Nieuwbouw aan de kop van het Zaaneiland, op de plek van het oude William Pont-kantoor, is een stapje dichterbij gekomen. Vanaf vandaag is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd voor een periode van zes weken (dus tot en met woensdag 1 maart 2023).

Het gaat om de volgende stukken:

  • Het ontwerpbestemmingsplan Badhuisweg 1 met identificatienummer NL.IMRO.0479.STED3903BP-0201 met bijbehorende stukken
  • Het m.e.r.-beoordelingsbesluit
  • Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning
  • Het ontwerpbesluit hogere waarden geluid 

Er zouden twee woontorens moeten komen waarin Rochdale 120 sociale huurwoningen gaat bouwen.

Wethouder René Tuijn (PvdA) is enthousiast: “Het plan van Rochdale voor 120 sociale huurwoningen levert een mooie bijdrage aan onze strijd tegen de woningnood. Voor veel woningzoekenden is dit een prachtige kans, op een prachtige plek. De woningen zijn bovendien gasloos, krijgen zonnepanelen en rondom een groene openbare ruimte, waardoor het ook bijdraagt aan onze doelstellingen op duurzaamheid.” Ook Eric Nagengast (directeur Vastgoed Rochdale) staat te juichen: “Betaalbaar wonen in een fijne buurt. Dat is waar Rochdale voor staat. We zijn trots dat we die ambitie hier, op de mooiste locatie van Zaanstad, weten waar te maken.”

In de buurt (en ook in de raad van Zaanstad) waren ook tegengeluiden te horen (maar die staan niet in het persbericht dat Zaanstad liet verspreiden). De torens zouden te hoog zijn (9 en 11 verdiepingen) waardoor ze zon en uitzicht wegnamen, alleen sociale woningbouw zou onevenwichtig zijn, de bestemming van de 20 appartementen voor ‘begeleid wonen’ is nog onduidelijk, bewoners vrezen parkeeroverlast (voor minder dan de helft van de woningen is een parkeerplek) en van participatie zou nauwelijks sprake zijn geweest.

De meeste woningen krijgen twee of drie kamers met een oppervlakte van tussen de 35 en 60 m2.

Over de eventuele stikstofproblemen die de bouw (die al diverse keren is aangekondigd) in de weg zouden staan wordt niet gesproken in het persbericht.

Op 30 januari is er een inloopbijeenkomst van 18.00 tot 20.00 uur op Badhuisweg 1. Informatie en terugkoppeling over eerdere stappen en de gesprekken met de buurt staan op www.rochdale.nl/badhuisweg 

Hier ons dossier Badhuisweg