Ook Afvalzorg naar Raad van State voor Park Nauerna

Het ‘reparatieplan’ van Zaanstad voor het bestemmingplan Nauerna is wel aangenomen door de gemeenteraad maar nog geen gelopen race.

Bij de Raad van State zijn inmiddels drie bezwaren ingediend. Drie inwoners van Nauerna zijn tegen het plan, maar ook Alvalzorg zelf verzet zich tegen de reparatie.

Dat laatste is opmerkelijk omdat wethouder Wessel Breunesse in de aanloop van de raadsvergadering van 3 september (Zaanstad Beraad, 27 augustus) waarop het reparatieplan werd goedgekeurd liet weten dat er volgens hem geen bezwaar van Afvalzorg te verwachten was.*


UPDATE: Eind augustus bleek dat Afvalzorg toch niet akkoord zou gaan en in beroep zou gaan als het plan zou worden goedgekeurd, Afvalzorg is van mening “dat de gemeente zich niet houdt aan de Overeenkomst Nauerna.” Breunesse schrijft op 3 september aan de raad:

“We zijn erg verbaasd en ook teleurgesteld over de ontvangen brief van Afvalzorg temeer we de afgelopen maanden een intensief traject met de uitvoeringspartners hebben doorlopen om een oplossing te vinden voor de situatie die is ontstaan.”

* Update van de update: tijdens de vergadering van het Zaanstad Beraad van 27 september toen het reparatieplan inhoudelijk werd beoordeeld, zegt de wethouder wel degelijk dat Afvalzorg het niet eens is met afdichting en dus beroep aan kan gaan tekenen (daar zaten we dus mis). Omdat er nog een RIVM-onderzoek komt (op basis van alle vorige onderzoeken) hoopte hij dat Afvalzorg dat zou accepteren. Dat verklaart dus zijn ’teleurstelling’ over de reactie van Afvalzorg. Van de bewoners verwachtte hij overigens geen bezwaren. Breunesse zei nog iets anders: ook al staat ‘bovenafdichting’ in het bestemmingsplan, kan Afvalzorg niet gedwongen worden die aan te brengen. Als ze dat weigeren moet Zaanstad ze via een civiele procedure dwingen die aan te brengen zodat veilig recreëren mogelijk is.


De reparatie houdt in dat Zaanstad wil dat de vuilstort volledig wordt afgedekt voordat er veilig gerecreëerd kan worden. Afvalzorg vindt dat niet nodig omdat het toekomstige park volgens hen ook zonder volledige afdekking veilig zou zijn. Zaanstad wil een rapport van het RIVM daarover niet afwachten.

Het plan werd aangenomen met alleen DZ, POV en PVV tegen, die eerste twee partijen vonden het te complex om snel te beslissen (het dossier voor de vergadering bestond uit 36 documenten). PVV wilde een damwand.

Percolaat

De zaak kwam in een stroomversnelling toen in maart 2019 het park per onmiddellijk gesloten werd nadat er vervuild afvalwater (percolaat) aan de oppervlakte was gekomen. Afvalzorg zei destijds al dat die maatregel ‘buiten proportie‘ was.

Een familie die een boerderij in Nauerna heeft, behoort tot de bezwaarmakers, zijn koppelen de dood van een aantal schapen direct aan de aanwezigheid van de stortplek. Onderzoek naar de misvorming van een pasgeboren lammetje zou overigens niets hebben opgeleverd.

Gerard Konijn uit Nauerna heeft ook bezwaar aangetekend, hij volgt het dossier op de voet en is altijd zeer kritisch geweest over de plannen en de uitvoering:

“het is allemaal veel te laat, in 2013 was ons al een veilige afdichting beloofd. Ik verwacht niet dat het voor 2022 gaat gebeuren. Tien jaar te laat. Bovendien heeft Afvalzorg in strijd met de uitspraak van de Raad van State uit 2018 andere bodembedekking aangebracht waardoor het lastig wordt een nieuwe afdeklaag aan te brengen. Afvalzorg heeft schijt aan alles.

In het reparatieplan wordt geen termijn gesteld waarbinnen de afdeklaag klaar zou moeten zijn. Ik had toch wel verwacht dat ze minstens voor 2023 klaar zouden moeten zijn.”

Wanneer de behandeling bij de RvS op de agenda staat, is nog onbekend. Bezwaarmakers moeten voor 18 november hun stukken inleveren.

‘Overtrokken en onnodig’

Zaanstad heeft niet officieel openbaar gemaakt wie de bewaarmakers zijn. Bij privé personen worden altijd de gegevens niet openbaar gemaakt, maar dat geldt niet voor bedrijven zoals Afvalzorg. Waarom toch niet voor openbaarmaking is gekozen is onduidelijk.

Volgens Konijn heeft de gemeente de afgelopen maanden overleg gevoerd met zowel Afvalzorg als de Belangroep Nauerna om tot die reparatieplan te komen. Bij Afvalzorg zelf hebben we ook geïnformeerd naar hun bezwaren, de woordvoerder laat weten:

“Afvalzorg heeft bezwaar gemaakt omdat we het niet eens zijn met het voorschrijven van een bovenafdichting om recreatie mogelijk te maken. Wij zijn van mening dat er ook veilig gerecreëerd kan worden zonder bovenafdichting. Vanwege dit verschil van inzicht wordt nu door de mediation partijen een gezamenlijk onderzoektraject doorlopen met het RIVM.”

Bert Krom, directeur van het bedrijf heeft begin vorige maand een brief naar de gemeente gestuurd waarin hij stelt dat bezwaarmakers onjuiste informatie verspreiden. Van stelselmatige vervuiling zou geen sprake zijn, slechts één keer zou een klein beetje percolaat naar buiten zijn gekomen, de maatregelen van Zaanstad waren “overtrokken en onnodig.”

Lees hier ons dossier over Park Nauerna. Foto boven: Jan Koster / De Orkaan.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *