Afvalzorg heeft Park Nauerna op verzoek van de gemeente Zaanstad gesloten. Het park is gebouwd op een deel van de vuilstort, en zou geschikt moeten zijn voor recreatie.

Volgens de Belangengroep Nauerna gaat het om ‘uittredend water’ en ‘dagzomend vocht’. De bewoners die in de Belangengroep verenigd zijn, hebben al eerder hun zorgen over de veiligheid van het park op de vuilstort geuit.

Op advies van de GGD zou Zaanstad Afvalzorg verzocht hebben park Nauerna voor onbepaalde tijd te sluiten naar aanleiding van een onderzoek naar veilig recreëren (de tekst gaat verder onder het filmpje):

De Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) en Democratisch Zaanstad (DZ) hebben inmiddels vragen over de situatie gesteld. Ze willen weten waarom is het park per onmiddellijk dicht is, wat er gevonden is en hoe gevaarlijk de situatie is. Ook willen ze weten wat de GGD heeft geadviseerd.


Lees hier de reactie van Afvalzorg en bekijk het persbericht van de gemeente.


Bestemmingsplan

Op 15 augustus 2018 heeft de Raad van State het bestemmingsplan Omgeving Nauerna gedeeltelijk vernietigd. Er zou niet voldoende zijn aangetoond dat recreatie op Park Nauerna op een veilige manier mogelijk is. De vraag is of zonder ‘bovenafdichtingsconstructies’ de veiligheid gegarandeerd kan worden.

Volgens de RvS is dat dus niet duidelijk. Zaanstad heeft aangekondigd het bestemmingsplan niet op tijd te kunnen repareren. Extra onderzoeken die nodig zijn, kunnen niet op tijd worden afgerond.

De termijn van 26 weken na 15 augustus is inmiddels verstreken waardoor gemeente niet voldoet aan de opdracht van de Raad van State.

“Er bestaat een risico dat na het verstrijken van de termijn de indieners van een beroep (Belangengroep Nauerna en een drietal bewoners) bij de Raad van State een verzoek zullen indienen voor handhaving van de termijn onder het opleggen van een dwangsom.”

Het verzoek om de dwangsom heeft Zaanstad inmiddels binnen. En de termijn van twee weken is verlopen.

De foto’s boven zijn van De Orkaan, de foto’s hieronder komen van de Facebookpagina van het buurtschap Nauerna.