Afvalzorg: afsluiten park ‘buiten proportie’

Gemeente Zaanstad en Afvalzorg Nauerna staan recht tegenover elkaar. Afvalzorg vindt het verzoek van de gemeente om het park per direct te sluiten: ‘Buiten proportie en onvoldoende onderbouwd’.

Zaanstad houdt vast aan het advies dat de GGD uitbracht op basis van hun onderzoek: ‘Recreëren in het park wordt momenteel niet als veilig beschouwd’.

Afvalzorg stelt dat recreëren op Park Nauerna absoluut veilig is en dat de kans dat bezoekers in aanraking komen met percolaat (afvalwater) nihil is. Directeur Bert Krom:

“Bovendien is ons inspectie- en beheersplan erop gericht het park continu te monitoren en in geval van incidenten direct maatregelen te nemen wanneer nodig.”

De Afvalzorg baseert zich op een onderzoek dat door ‘onafhankelijk extern adviesbureaus in 2014 aantoonde dat recreëren op Park Nauerna veilig is. In 2015 werd het park geopend voor publiek. Afvalzorg stelt dat aanvullend onderzoek in 2018 aantoonde dat het er ook veilig is ‘zonder bovenafdichting’ op het park.

Afvalzorg neemt regelmatig monsters van ‘natte plekken’ op het park, waarbij het doorgaans om regenwater gaat. Eén keer werd verontreiniging vastgesteld. De plek waar het nu om gaat (zie filmpje) blijkt verontreinigd (tekst gaat verder na filmpje):

Afvalzorg:

“Om te voorkomen dat mensen of dieren in contact kunnen komen met deze natte plek is deze afgezet met een gaashek en lint. Het betreft een moeilijk begaanbaar gebied van het park met een uitgemaaid struinpad.”

Er word aanvullend onderzoek gedaan, en ook hoger op de berg zijn boringen gedaan en monsters genomen.

De woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Hans Krieger laat weten dat Gemeente Zaanstad later op de dag naar buiten komt met een persbericht.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *