Ook Zaanse coronabesmettingen dalen snel

De coronaregels worden vanaf vrijdag verlicht en een week daarna bijna volledig afgeschaft. De dalende besmettingscijfers maken dit mogelijk. Ook in de Zaanstreek dalen de besmettingscijfers sterk.

Het besmettingsniveau in de Zaanstreek ligt nu rond de 650 besmettingen per dag. Dat was vorige week nog bijna tweemaal zoveel.

De ziekenhuisopnames stegen met 7 patiënten in de afgelopen week. Het aantal opnames in februari was 20, in januari 49 en in december nog bijna 70. In februari zijn tot dusver 4 Zaanse corona-overlijdensgevallen gemeld bij het RIVM, in januari en december waren dat er 5.

Zaanstad blijft in vergelijking met Oostzaan en Wormerland, en zeker in vergelijking met de landelijke cijfers, nog steeds achter qua vaccinaties. Het vaccinatieniveau (2e vaccinatie) is de afgelopen weken niet gestegen.


De Zaanse cijfers vertonen hetzelfde patroon als de landelijke. Ook daar daalde het aantal besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames daalt sinds begin dit jaar en de laatste dagen zelfs sterk. Het aantal IC-opnames is gedaald tot de rond de 10 per dag (er zijn geen lokale gegevens over IC-opnames). De sterfte daalt sinds half december en is nu stabiel rond de 10 per dag. Ruim 60 procent van de Nederlanders is geboosterd (bron: corona-dashboard).


Grafiek boven: aantal besmettingen (absolute aantallen) per week in Zaanstad, Wormerland en Oostzaan samen sinds begin van dit jaar: van 1.000 tot bijna 9.000 eind vorige week, daarna zette een daling in, het is nu bijna 40 procent minder ten opzichte van vorige week. De registratie van besmettingen had wel te maken met storingen.

Grafiek onder: aantal besmettingen per dag (gemiddelde van de afgelopen 7 dagen) sinds 1 november van 2021. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld ruim 650 Zaankanters per dag positief getest op corona. Het record lag eind vorige week op ruim 1.250.

De besmettingen (positieve testen) geven slechts een indicatie van het totaal aantal besmettingen omdat iets minder dan de helft van de mensen die klachten heeft zich laat testen.

Onder het aantal besmettingen per maand sinds maart 2020, januari 2022 was een record met bijna 18.000 Zaanse besmettingen. Februari kende inmiddels 13.000 besmettingen. In totaal zijn er sinds de begin van de pandemie ruim 55.000 positieve tests afgenomen in de Zaanstreek.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames (onder) steeg tot 49 in januari. In februari ligt het nu op 20. In december kwamen 69 Zaankanters met corona in het ziekenhuis. In november was dat 61, in oktober was dat aantal 16. In totaal zijn er sinds de begin van de pandemie 1.086 Zaankanters in het ziekenhuis terecht gekomen met corona.

Overleden

In december overleden 5 Zaankanters aan corona; in november werden 6 Zaanse corona-doden gemeld. In januari overleden 5 streekgenoten aan corona, in februari tot dusver 4.

Sinds maart 2020 overleden 243 streekgenoten aan corona volgens de cijfers van het RIVM. Het aantal sterfgevallen is hoger, o.a. omdat het niet verplicht is de oorzaak door te geven aan de GGD’s (waar het RIVM zich op baseert), het CBS stelt op basis van de cijfers van officiële overlijdensberichten dat het in feite bijna 80 procent hoger is.

Vaccinatie

De vaccinatiegraad in Zaanstad is lager dan in de buurgemeenten en ook lager dan de cijfers in de Veiligheidsregio en in heel Nederland. Oostzaan en Wormerland scoren rond het landelijk gemiddelde. In vergelijking met vorige week steeg het vaccinatieniveau niet.

De vaccinatie is in feite iets hoger, sommige mensen krijgen maar één prik waardoor ze niet in de cijfers zitten, ook zijn niet alle vaccinaties door huisartsen en in verpleeghuizen meegenomen.

Data: RIVM, grafieken: De Orkaan.


ADVERTENTIE

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *