Oostzaan houdt informatie OFC geheim

Derde-divisionist OFC heeft voor dit seizoen zeven nieuwe spelers in dienst genomen waarvan minstens één in loondienst. Wat dat allemaal kost voor een vereniging die zegt geen geld in kas te hebben, is onbekend.

Dat wil zeggen, de gemeente Oostzaan weet het wel omdat OFC financiële stukken aan de gemeente heeft gestuurd, maar zegt die niet openbaar te kunnen maken.

Hoeveel OFC aan de spelers van het eerst elftal betaalt en waar dat geld vandaan komt blijft dus geheim.

Op de vraag van Bert Jongert (GroenLinks) naar de begroting van OFC en de daaraan gelieerde Stichting Topsport Oostzaan, zegt burgemeester Polak:

“De gevraagde informatie is door OFC verstrekt vanwege de (controle op de) voorschriften die naar aanleiding van een Bibob-procedure aan de vergunning zijn verbonden. Ik ben op grond van artikel 28 Wet Bibob verplicht tot geheimhouding hiervan.

Polak kan het zelfs niet in vertrouwen aan de gemeenteraad vertellen. Als Jongert vraagt hoe de geldstromen lopen bij OFC herhaalt Polak het nog maar eens een keertje:

“Het is niet toegestaan om deze informatie met u te delen, aangezien het bedrijfsmatige, financiële gegevens betreffen en daarbij de Wet Bibob tot geheimhouding verplicht.”

Het antwoord is bijzonder omdat het om gegevens gaat die in de jaarverslagen en jaarrekeningen van de vereniging OFC en de Stichting Topsport Oostzaan staan, en die zijn openbaar. Ook heeft Oostzaan (gesteund door de hele raad) al eerder om jaarverslagen, jaarrekeningen en sponsorcontracten gevraagd (en niet in het kader van een Bibob-onderzoek). Zijn die stukken toen niet door OFC en STO geleverd?

Het lijkt erop dat Oostzaan openbare stukken geheim wil houden. Als er trouwens geen belastende gegevens in staan, waarom die geheimzinnigheid? Wat is de uitslag van het Bibob-onderzoek?

De achtergrond is de betrokkenheid (zeker tot end 2019) van Marwan K. als geldschieter bij OFC. K. werd veroordeeld wegens witwassen, had een crimineel verleden en kon niet duidelijk maken waarmee hij zijn geld had verdiend. K. wacht op de uitspraak in hoger beroep (er is een straf van 15 maanden geëist). Raadsbreed werd in Oostzaan om transparantie gevraagd. De raad wil weten of er bij de door haar gesubsidieerde vereniging sprake is van onduidelijke en mogelijk criminele geldstromen en sponsorgelden.

Lees ook: B&W Oostzaan stelt OFC-antwoorden uit.

Lees hier ons hele OFC-dossier.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Eelco Taams

  Als de gegevens in de jaarverslagen en jaarrekeningen staan van OFC en STO openbaar zijn, wat is dan het probleem? Die gegevens zijn dus bekend. Het verwijt dat openbare stukken geheim worden gehouden is bizar. Misschien kan De Orkaan ons informeren over de inhoud van die openbare stukken.
  Volgens mij is iemand, en dus ook een vereniging, onschuldig in het geval van een verdenking tot het tegendeel bewezen is. Bert Jongert draait het om. OFC is schuldig en moet bewijzen dat ze het niet is. Zo wekt het niet in onze rechtstaat.

  We zijn allemaal tegen witwaspraktijken en ondermijning. Alle onderzoeken die daarover bij OFC , OST en SST zijn gedaan hebben niets opgeleverd dat aanleiding tot vervolging heeft gegeven en Marwan K. Is door Rob Meerhof op afstand van de club gezet.. Het in een kwaad daglicht stellen van burgemeesters, eerst Rob Meerhof en nu Marvin Polak lijkt mij niet de meest effectieve manier om de onderwereld te bestrijden. Het college moet de beantwoording uitstellen, niet vanwege onwil, maar om andere redenen. Laten we geduld hebben.

  • De Orkaan

   In september 2019 eiste de volledige gemeenteraad van Oostzaan nog ‘volledige transparantie’ van OFC en Stichting Topvoetbal Oostzaan (STO): jaarverslagen, jaarrekeningen en sponsorcontracten.

   Nu, ruim 2 jaar later, is er van die dapperheid in de raad weinig meer over. Tegen de burgemeester (die in wilde grijpen) werd een onderzoek gelast, zijn herbenoeming werd getorpedeerd door de raad.

   Intussen gingen de intimidaties door en kon een hele serie aanslagen – o.a. op een OFC-sponsor – in verband gebracht worden met voormalige geldschieter.

   Niks willen zien, niks willen horen, en vooral zwijgen…

 • Dirk Marinus Sr

  Met het scorend vermogen zit het wel snor bij OFC, gezien de toppositie in de 3e divisie…..

  • Eelco Taams

   Sinds 2019 is veel informatie verzameld, o. a. door de vasthoudendheid van Rob Meerhof. Waarvan ik het jammer vind dat hij niet is doorgegaan. Volledige transparantie is niet synoniem voor openbaarheid. Helaas kan niet alle aangeleverde informatie openbaar gemaakt worden. Dat is bij wet geregeld. De forensisch accountant die voor de burgemeester onderzoek heeft gedaan is klaar. En gaf kennelijk geen aanleiding tot ingrijpen bij de club. Het bestuur van Oostzaan heeft weinig vat op het doen en laten van de recherche, O. M. En Belastingdienst. Zwakke knieën heeft de raad pas als er bewijs ligt van malversaties en toch niet wordt ingegrepen door subsidie te onthouden e. d.
   Natuurlijk kun je je afvragen waarom topamateurs en semi profs bij OFC gaan voetballen. En hoe dat bij andere clubs zit. Maar om daaruit af te leiden dat het dus mis is bij OFC en het volgens GL nodig is om te dreigen dat de versleten kunstgrasvelden niet vernieuwd worden als als niet de gewenste informatie wordt aangeleverd is een vorm van intimidatie waar een drugsbaron nog een puntje kan zuigen. Dan dupeert je een grote groep leden die met plezier bij OFC spelen.

   • De Orkaan

    Een leuke: “Volledige transparantie is niet synoniem voor openbaarheid”. Fout. Dat is het dus wel, en u hebt daar zelf om gevraagd. Toen die niet geleverd werd door STO moest er kennelijk een Bibob-onderzoek aan te pas komen om jaarverslagen, jaarrekeningen en sponsorcontracten boven water te krijgen.

    Het lijkt erop dat Jongert de enige is in de raad van Oostzaan die zijn rug recht houdt.

    En die wordt dan beschuldigd van “intimidatie waar een drugsbaron nog een puntje kan zuigen”. Normaal gesproken een passage die tot verwijdering van de reactie zou moeten leiden. Maar we laten het maar even staan, een fijn inkijkje bij diegenen die de hele beerput het liefst met de mantel der liefde zouden willen afdekken.

    Want “dan dupeert je een grote groep leden die met plezier bij OFC spelen”… die laatste zin verklaart veel.

 • Bert Engel

  Zo langzamerhand kun je de vraag stellen wat BJJ beweegt om telkens de gemeenteraad te gebruiken voor zijn “strijd” tegen de plaatselijke voetbalvereniging OFC? Het begint er op te lijken dat BJJ dat topt een persoonlijke strijd heeft gemaakt en er moeite mee heeft dat de vorige ook door hem geïnitieerde acties “als een natte scheet” zijn geëindigd maar wel het einde van de toenmalig burgemeester heeft ingeluid.
  Voort BJJ deze actie namens Groen Links of zit er bij BJJ ook een onderliggen reden om steeds weer de publiciteit hiervoor te zoeken. Kan het iets te maken hebben met de achtergrond van BJJ, afkomstig uit een fanatiek OSV milieu, waar de druiven zuur zijn dat deze vereniging is gemarginaliseerd en de dorps (boerenclub) OFC aan de weg timmert. In de tijd dat OSV succesvol was in de hoogste amateur regionen, hoorde je daar niemand over. Dat bijvoorbeeld Co Adriaanse in die tijd bij OSV speelde was dat niet voor een broodje kroket na afloop van de wedstrijd. Nu spreekt BJ over crimineel geld, maar was zwart geld dat toen niet?
  Ik vind zonder enige twijfel dat de financiën van OFC helder moeten zijn en dat de KNVB, of belastingdienst en of Justitie de instanties zijn die daarover moeten of kunnen waken. Wanneer het financieel niet goed zit bij OFC dan moeten de instanties die daar over gaan ingrijpen, maar daar moeten geen politieke spelletjes mee worden gespeeld.

  Bert Engel (vz Club 100 OFC)

 • Eelco Taams

  Jammer dat er zoveel vooroordelen zitten in het artikel en de reactie. In mijn reactie staat dat GroenLinks het nodig vond om middels een motie in de raad van 1 november te komen met dat dreigement. Niet Bert Jongert. Die was er niet. Ik noem Bert in mijn reactie omdat De Orkaan zijn naam ook in het artikel gebruikt.
  Als het de Burgemeester bij wet verboden is om bepaalde informatie te delen met de raad, dan moet je niet eisen dat hij dat wel doet en in die situatie ben je transparant als je alle informatie deelt die wel is toegestaan. En openbare stukken kun je niet geheim houden. Die zijn namelijk openbaar.
  De uitspraak waarin OFC met een beerput wordt vergeleken gaat er van uit dat die club schuldig is , maar dat dat niet boven water komt omdat het gemeentebestuur het deksel op de beerput houdt. Als er strafbare feiten zijn gepleegd door de club wordt dat vroeg of laat duidelijk en volgen er maatregelen, maar zolang dat niet zo is moeten we uitgaan van onschuld. De Orkaan insinueert dat de gemeente strafbare feiten kent en onder de pet houdt.

  • Eelco Taams

   Overigens heeft de Orkaan gelijk over de vergelijking van het voorstel om de vervanging van de versleten voetbalvelden uit de Begroting te halen met de intimidatie door drugsbaron. Die is over de top. Ik bedien me wel vaker van de hyperbool als stijlfiguur, maar dit is overdreven. Excuses daarvoor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *