Gemiddeld woonde zo’n 12,5 procent van de Nederlandse 80-plussers in 2023 al 50 jaar of langer op hetzelfde adres. In Oostzaan is dat bijna 24 procent (op de 20e plek in Nederland, van 345 gemeenten). Koploper is Staphorst met ruim 31 procent van de 80-plussers die nooit verhuisd zijn.

Gemiddeld wonen Oostzaners 10,4 jaar op één adres, in Edam-Volendam is dat met bijna 14 jaar het hoogste in Nederland. Wormerlanders doen 9,7 jaar over één adres, in Zaanstad is dat 8,1 jaar.

Ook Oostzaanse jongeren zijn relatief honkvast, ruim 51 procent van de kinderen tot 18 jaar is nog nooit verhuisd, landelijk gezien is dat iets lager: 50 procent. Wormerland ligt iets onder dat gemiddeld: 49,6 procent en Zaanstad ligt daar weer iets onder: 49,5 procent. (In Urk ligt dat percentage op 69.)

Omdat Wormerland en Zaanstad nog niet bestonden in 1973 kan niet vastgesteld worden hoeveel 80-plussers nu nog op hetzelfde adres wonen (kennelijk zijn die gegevens van de vorige gemeenten niet vergelijkbaar).

Deze geinige weetjes komt uit een recente publicatie van het CBS.

Door Piet Bakker. Bron: CBS, foto: Orkaan (niet-honkvaste Oostzaners aan de Kerkstraat).